آدرس: اصفهان خیابان شمس آبادی چهارراه قصر روبروی بانک ملت کوی26(دهش)

درمان دیسک کمر با آب درمانی

hydrotherapy

تاریخ ۵ آذر ۱۴۰۲

hydrotherapy

دیسک کمر از دردهای مزمنی است که بیش از ۶۰ درصد افراد جامعه و بخصوص افراد  شاغلی را که پشت‌میزنشین هستند، گرفتار می‌کند.بیماری دیسک کمر سن خاصی ندارد و می‌توان زمان شروع آن را از هجده سالگی ذکر کرد.

آب درمانی برای دیسک کمر

برای کاهش درد دیسک کمر در استخرعمود بایستید.زانو و لگن یکطرف را خم کنید.ساق را صاف کنید و مچ پا را به پشت خم کنید و روی پاشنه پا فرود آیید.به طرف جلو روی انگشتان پا بلند شوید.با پای دیگر این حرکت را تکرار کنید و به جلو گام بردارید.

200

برای کاهش درد دیسک کمر دراستخر عمود بایستید،لگن و زانوی یکطرف را خم کنید.ساق را در پشت بدن قرار دهید.مچ پا را به جلو خم کرده و روی انگشتان فرود آیید و به آرامی به سمت پاشنه بچرخید.با پای دیگر تکرار کنید.

201

برای کاهش درد دیسک کمر دراستخرعمود بایستید در حالیکه پاها صاف هستند.یک پا را دور کنید و سپس آن را روی کف استخر قرار دهید. پای مخالف را به سمت وسط بیاورید تا دوباره در حالت ایستاده قرار گیرید.در جهت مخالف تکرار کنید.

202

کشش غیر فعال عضله جلوی ران و کاهش درد دیسک کمر

برای کاهش درد دیسک کمر، می‌توانید این روش را انجام دهید: جسم شناور را اطراف پای مورد نظر قرار داده و رو به دیوار استخر بایستید، در حالیکه جلوی ران‌ها و لگن با دیوار در تماس باشند. تنه را صاف نگه‌دارید و تا حد امکان زانو را بیشتر خم کنید و پاشنه را به طرف باسن فشار دهید.

203کشش عضلات پشت ران و کاهش درد دیسک کمر

برای کاهش درد دیسک کمر در استخر پاشنه پای مورد نظر را روی زمین قرار دهید.در حالیکه مچ پا به پشت خم شده است.از ناحیه لگن به طرف جلو خم شوید،سر و تنه را به طرف جلو روی پاها نگه‌دارید و عضلات پشت پای مورد نظر را تحت کشش قرار دهید.نگه‌دارید و سپس شل کنید.

204

کشش عضلات پشت ساق پا در کاهش درد دیسک کمر

برای کاهش درد دیسک کمر رو به دیوار استخر بایستید.در حالیکه آرنج صاف و پاها کنار یکدیگر است،با پای دیگر یک قدم به جلو بردارید.همزمان آرنج‌ها را خم و تنه را به طرف جلو حرکت دهید.پاشنه پای عقب را روی زمین نگه‌دارید. مفاصل ران را به طرف جلو و پاشنه عقب را به پایین فشار دهید.

205

کشش خم زانو در وضعیت نشسته و کاهش درد دیسک کمر

برای کاهش درد دیسک کمر بنشینید در حالیکه زانوها روی یک پارالل است و خودتان را روی بار عقبی نگه‌دارید.ساق پای دیگر را روی ساق پای مورد نظر قرار دهید و با پای مورد نظر به عقب فشار دهید تا کشش احساس شود. نگه‌دارید و سپس شل کنید.

206

برای کاهش درد دیسک کمر، می‌توانید این روش را انجام دهید: در حالت نشسته، زانو را روی یک پارالل قرار دهید و خود را روی بار عقب پارالل نگه‌دارید. پای دیگر را زیر مچ پای مخالف قرار دهید و آن را به صورت صاف کنید تا به صاف شدن زانوی پای مورد نظر کمک کنید. این وضعیت را نگه‌دارید و سپس آرامش بخشید.

207

تقویت پا دوچرخه یک پایی در کاهش درد دیسک کمر

دیوار استخر را نگه‌دارید و روی یک پا بایستید. پای مورد نظر را خم و صاف کنید. عمل دوچرخه زدن را انجام دهید. جهت را بر عکس کنید و تکرار کنید.

208

به عقب کشیدن عضلات پشت پا در کاهش درد دیسک کمر

برای کاهش درد دیسک کمر بایستید در حالیکه پشت به دیوار استخر هستید.دیوار استخر را نگه‌دارید و لگن پای مورد نظر را تا ۹۰ درجه خم کنید.در حالیکه خمبودن لگن را حفظ می‌کنید، زانو را صاف و خم کنید.

209

دور و نزدیک کردن پا در کاهش درد دیسک کمر

برای کاهش درد دیسک کمر با فاصله‌ای به اندازه طول اندام فوقانی کنار دیوار استخر ایستاده و لبه دیوار را بگیرید.به آرامی پای راست را صاف و از کنار بدن بالا بیاورید.به وضعیت اولیه عنی خط وسط بدن بازگردید.
2010

 

خم کردن مفصل لگن در کاهش درد دیسک کمر

برای کاهش درد دیسک کمر، می‌توانید این روش را انجام دهید: در حالیکه پاها کنار یکدیگر است و یک پهلو به طرف دیوار استخر قرار دارد، به دست نزدیک به دیوار تکیه دهید. سپس به آرامی پای مخالف را صاف کرده و در جلوی بدن بالا بیاورید، با تاکید بر خم شدن ناحیه ران. زانوی پای حمایت‌کننده باید خم باشد.
2011

به عقب کشیدن پشت پا در کاهش درد دیسک کمر

برای کاهش درد دیسک کمر بایستید در حالیکه پشت به دیوار استخر هستید.دیوار استخر را نگه‌دارید و لگن پای مورد نظر را تا ۹۰ درجه خم کنید.در حالیکه حالت خم شدن لگن را حفظ می‌کنید،زانو را صاف و خم کنید.
2012

خم و باز کردن مقاومتی زانو در کاهش درد دیسک کمر

برای کاهش درد دیسک کمر روی مچ پای مورد نظر،مقاومتی قرار دهید.بایستید در حالیکه زانوی مورد نظر روی پارالل است.خودتان را روی بار عقبی نگه‌دارید.زانوی مورد نظر را خم و صاف کنید.

2013باز کردن مفصل لگن در کاهش درد دیسک کمر

برای کاهش درد دیسک کمر، می‌توانید این روش را انجام دهید: در حالیکه پاها کنار یکدیگر است و یک پهلو به طرف دیوار استخر قرار دارد، با دست نزدیک دیوار را بگیرید. سپس با سفت کردن باسن، به آرامی پای مخالف را صاف کرده و به طرف عقب فشار دهید. تنه را صاف نگه‌دارید و سر به طرف جلو باشد. زانوی پای حمایت کننده باید کمی خم باشد. در انتها به وضعیت اولیه بازگردید.

2014

  • آشنایی بیشتر….

جهت آشنایی بیشتر در رابطه با هر کدام از مقاله های زیر بر روی آن ها کلیک کرده ومقاله موردنظر را مطالعه کنید

مطالعه مقاله کفش مناسب برای دیسک کمر
مطالعه مقاله خطرات دیسک کمر
مطالعه مقاله مراحل درمان دیسک کمر
مطالعه مقاله جراحی دیسک کمر
مطالعه مقاله تغذیه مناسب دیسک کمر
مطالعه مقاله پیشگیری از دیسک کمر

منبع :   بولتن نیوز    swimmingbijar

مقالات مرتبط

مشاوره رایگان با دکتر مظاهری مشاوره و تماس
× مشاوره رایگان در واتساپ