آدرس: اصفهان خیابان شمس آبادی چهارراه قصر روبروی بانک ملت کوی26(دهش)

طرز نشستن صحیح در دوران بارداری

طرز نشستن صحیح در دوران بارداری

تاریخ ۴ آذر ۱۴۰۲

طرز نشستن صحیح در دوران بارداری
طرز نشستن صحیح در دوران بارداری
به پهلو خوابیدن درماه های اول بارداری

درسه ماه اول بارداری تازمانی که رحم بزرگ نشده ازاین روش برای استراحت استفاده کنید.

طرز نشستن صحیح زن باردار

سطح نسبتاً وسیعی رابرای نشستن درنظربگیرید. پشت صاف است و معمولاً اگربتوانید تکیه دهید بهتر است. به منظور جلوگیری ازکاهش جریان خون درساق پا و مچ هر۵ دقیقه یک بارپاها راباز و بسته و حرکت دهید. دراین حرکات عضلات ران و پشت بدن کشیده شده و ازدرد کمرهم کاسته می شود. برای مطالعه کارهای روزمره و استراحت ازاین روش استفاده کنید.

طرز صحیح نشستن روی صندلی

پشت باید به طور کامل صاف باشد و ارتفاع صندلی باید به گونه‌ای تنظیم شود که پاها در ناحیه زانو حدوداً زاویه ۹۰ درجه داشته باشند.

نحوه خم شدن

ازخم شدن و بلند کردن اشیای سنگین مخصوصاً ازماه ششم به بعد جداً خودداری کنید. اگرخم شدن ضروری است سعی کنید زانوها رابیشترازکمرخم کنید وستون فقرات درناحیه کمروپشت صاف باشد. شانه ها دریک خط و پاها فاصله کمی داشته باشند.

نحوه بلند کردن اشیا

هنگام بلند کردن اشیا، بهتر است آنها را به بدن خود نزدیک کنید تا فشار وارد به ستون فقرات کمترشود. می‌توانید یک پا را جلوتر قرار داده و در هنگام بلند شدن از قدرت عضلات پا استفاده کنید.

نحوه بلند شدن ازتخت خواب

ابتدا به کنار تخت خواب خود را بچرخانید وسپس پس از آویزان شدن پاها ازلبه تخت با کمک دست ها و انقباض عضلات شکم بایستید.

نحوه ایستادن با آرامش و راحتی

در حین اجرای این تمرین مچ پاها را از دیوار به فاصله‌ای حدود ۲۵ سانتیمتر دور کنید، در حالی که پشتتان کاملاً به دیوار چسبیده است. از دیوار برای حفظ استقامت خود کمک بگیرید. در این وضعیت، نفس عمیقی بکشید و با آرامش از بینی به آرامی نفس بکشید. این حرکت را ۲ تا ۵ بار تکرار کنید. سپس بدن خود را رها کنید و به آرامش برسید.

منبع: وبلاگ دکتر دقاق زاده

مقالات مرتبط

مشاوره رایگان با دکتر مظاهری مشاوره و تماس
× مشاوره رایگان در واتساپ