نحوه انتقال و بلند کردن صحیح اجسام

بلند کردن صحیح اجسام


بیرون‌زدگی خفیف و کامل دیسک و مشکلات دیسک کمر یا دیسک گردن می‌توانند به دلیل آسیب‌دیدگی و بلند کردن اجسام به شکل غلط و یا خودبه‌خود اتفاق بیفتند. البته پیری هم نقش مهمی در این میان ایفا می‌کند.

همیشه قبل از بلند كردن اجسام ، وزن آن ها و فاصله جابجایی را در نظر بگیرید.

اگر بار خیلی سنگین است ، از دیگران كمك بگیرید.

هرگز برای‌ بلند كردن‌ اشیاء ،كمر خود را خم‌ نكنید زیرا فشار وارده به‌ كمر چندین‌ برابر می‌ شود.

تا جای ممكن نزدیك بار بایستید،  سپس زانوها را خم‌ كرده‌، یك زانو را روی زمین قرار دهید .

  پشت خود را صاف نگه دارید

بدن‌ خودرا تا جای ممكن به‌ بار‌ نزدیك كنید زیرا هر چه‌ بدن ‌از باردورتر باشد فشار وارده‌ برستون‌ فقرات‌ بیشتر است‌ و هر چه‌ نزدیكتر باشد فشار وارده‌ كمتر خواهدبود.

در هنگام بلند كردن می توانید برای چند لحظه بار را روی زانو قرار دهید.

در گرفتن بار از تمامی كف دست خود استفاده كنید.

 از پاها کمک بگیرید

ماهیچه های پا از ماهیچه های قوی بدن هستند ، بنابراین برای حمل بار ازآنها كمك بگیرید.

اگر مجبورید بار را در جلوی‌ بدن‌ بگیرید ، بار را تا جای ممكن به بدن  نزدیك كنید و به‌شكم‌ بچسبانید .

سعی كنید برای حمایت ستون فقرات ، عضلات شكم را سفت و پشت خود را صاف نگه دارید.

  هل دادن و کشیدن اشیا

در زمان‌ هل‌ دادن‌ و كشیدن‌ اشیایی‌مثل‌ جاروبرقی‌ یا جاروی‌ تی‌ جهت ‌شستن‌ زمین‌، باید دسته‌ جارو را هر چه‌بیشتر به‌ بدن‌ نزدیك‌ كنید و تا حدامكان‌ از خم‌ كردن‌ كمر جلوگیری‌نمایید.از هل‌ دادن‌ یا كشیدن‌ اجسام‌سنگین‌، به‌ تنهایی‌ خودداری‌ كنید. ولی‌اگر مجبور شدید ، بهتر است‌ پشت‌ خودرا به‌ جسم‌ سنگین‌ تكیه‌ دهید و با فشارعضلات‌ پا وران‌ جسم‌ را هل‌ دهید.

  منبع: فیزیوتراپیست های بدون مرز

جهت مشاهده مطلب در مورد کمر درد و رابطه جنسی، اینجا را کلیک کنید.

مشاوره رایگان با دکتر مظاهری مشاوره و تماس
× مشاوره رایگان در واتساپ