انحراف زانو منجر به آرتروز زودرس می شود

افرادی که دارای انحراف زانو هستند در صورتی که به درمان آن نپردازند به آرتروز  زود رس دچار می شوند.

کمبود کلسیم در سنین رشد ، سرماخوردگی ، روماتیسم التهابی ، عیوب مادر زادی و عوامل ارثی  می تواند در انحراف زانو موثر باشد.

انحراف زانو معمولا  به دو شکل انحراف زانو به سمت داخل و انحراف زانوبه سمت خارج است در حالت نرمال وقتی فرد در حالت ایستاده است و دو اندام تحتانی را به هم نزدیک می کند باید زانوها و مچ پا همزمان به زانو و مچ مقابل برخورد کند .یعنی اگر دو مچ پا به هم برسد ولی زانوها هنوز فاصله داشته باشند این غیر طبیعی است و زانوی پرانتری نامیده می شود.

وقتی صفحه رشد مفاصل به طور متعادل رشد نکند فرد به این مشکل دچار می شود لذا  قبل از بلوغ و تا زمانی که صفحه رشد هنوز بسته نشده است بهترین سن برای درمان انحراف زانو است.

استفاده ازکفش های طبی  و فیزیوتراپی بعد از بسته شدن صفحه رشد در رفع این مشکل تاثیر ندارد و نیازمند عمل جراحی است

 

منبع:وبلاگ دکتر هاشمی

دکتر علی فرخانی متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
اصفهان.خیابان شمس آبادی.چهارراه قصر.روبروی بانک ملت.کوی26(دهش)