شکستگی گردن استخوان ران (مفصل ران )

شکستگی های گردن استخوان ران (هیپ ؛hip  یا مفصل ران ) اکثر نتایج جدی پوکی استخوان  را تشکیل می دهند. تخمین زده شده است که احتمال شکستگی قسمت بالایی استخوان ران در یک زن 50 ساله در طول زندگی ، 17/5 درصد و میزان بروز شکتگی هیپ از دهه ی ششم تا نهم زندگی در مردان و زنان ، در هر دهه از عمر افزایش پیدا می کند. بالاترین میزان بروز شکستگی مزبور در مردان و زنان بالای 80 سال دیده می شود.

به دلیل آنکه افراد سالخورده در مواقع راه رفتن به عقب یا پهلو متمایل می شوند احتمال آنکه در هنگام زمین خوردن بر روی گردن استخوان ران سقوط کنند زیاد است. تقریباٌ تمام موترد شکستگی گردن استخوان ران در افراد مبتلا به پوکی استخوان ران، ناشی از زمین خوردن است ولی به ندرت ممکن است به شکل خود به خود ایجاد شود.شکستگی گردن استخوان ران با درد و حساس شدن مفصل هیپ همراه است. اغلب، اندام (ساق پا) کوتاه می شود و به سمت خارج می چرخد.

رادیوگرافی تشخیصی باید در وضعیت جلو به عقب (قدامی خلفی ) و در حالی  که ساق پا در حالت چرخش داخلی است و نیز در وضعیت نیم خم انجام شود. ممکن است CTاسکن به ویژه در صورت گرفتاری حفره ی مفصلی استخوان لگن ضرورت پیدا می کند. بیمار باید در بیمارستان ، بستری و به وسیله ی پزشکی متخصص ارتوپدی جراحی شود.

در صورتی که انتهای استخوان ران جابه جا نشدخ باشد باید شکستگی را با میله های مخصوص فلزی و پلاک ثابت کرد ولی در موارد جابه جا شدگی دو انتهای شکسته ی استخوان،گردن استخوان ران با یک مفصل مصنوعی تعویض می شود.عوارض عمل به دلیل سالخورده بودن بیماران نسبتاً شایع است و اکثراً باید بیمار به مدت 3 تا 4 هفته بستری شود. حدود 15 تا 20 ماه پس از شکستگی فوت می کنند و تنها حدود یک چهارم بیمارانی که زنده می ماندد مانند سابق فعالیت کنند ولی حدود یک سوم بیماران وابسته به دیگران می شوند.

برگرفته از کتاب پوکی استخوان 

دکتر علی فرخانی متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
اصفهان.خیابان شمس آبادی.چهارراه قصر.روبروی بانک ملت.کوی26(دهش)