شکستگی مچ دست

در ایلات متحده ، سالیانه 250 هزار شکستگی استخوان مچ دست در اثر پوکی استخوان روی می دهد. شکستگی های مچ دست ، سومین شکستگی شایع ناشی از پوکی استخوان هستند. احتمال بروز شکستگیکالیز(colles, fracture ) ، یعنی شکستگی عرضی تحتانی استخوان زندزیرین ( رادیوس ) که در ان ، قطعه ی تحتانی به سمت عقب جابه جا می شود، حدود 16%در زنان سفید پوست ، در طول مدت عمر است. حدود 20% از زنان تا رسیدن به 70 سالگی حداقل یک بار دچار شکستگی مچ دست می شوند.

معمولاً شکستگی های مچ دست به دنبال زمین خوردن روی می دهند و در اکثر انها ، انتهای تحتانی استخوان زندزیرین دچار شکستگی می شود که به دلیل نزدیک بودن شکستگی به مفصل مچ دست ، به انها شکستگی مچ دست می گویند. شکستگی مچ دست یکی از شایعترین دلایل بروز درد مچ دست محسوب می شود و در صورت جابه جایی، استخوان باید ابتدا آن را با دستکاری در وضعیت صحیح قرار داد و سپس گچ گرفت. معمولاً باید مچ دست4 تا 6 هفته در گچ باقی بماند.

در شکستگی کالیز، جابه جابب استخوان شکسته شده باعث می شود مچ دست بهه شکل چنگال در آید. در بعضی موارد جوش خوردن دو انتهای شکستگی به طور کامل صورت نمی گیرد و تغییر شکل در ناحیه شکستگی دیده می شود. حدود یک سوم خانم ها، به دنبال شکستگی وضعیتی موسوم به آلگودیستروفی (algodzstrophz) می شوند.

آلگودیستروفی عبارت است از تحلیل رفتن دردناک عضلات دستها و از دست رفتن کلسیم استخوان روی می دهد. این اختلال ممکن است منجر به کوتاه شدگی غیرطبیعی ،سفتی ،تورم و کمبود ( سیانوز ) پوست دست و شانه شود. درد و سفتی ممکن است چندین سال باقی بماند.

شکستگی دنده ها

شکستگی دنده ها در مردها شایع تر است و بیشترین سن بروز آن حدود 35 سالگی است.درد ناحیه یشکستگی در هنگام فعالیت فیزیکی احیای می شود.یک نمونه از این نوع شکستگی در هنگام  در جریان اسکی روی آب یا جت اسکی روی می دهد. انجام سریع آزمایش تعیین میزان تستوسترون به دنبال تشخیص شکستگی ، نشان دهنده ی احتمال وجود پوکی استخوان در این موارد است.

دکتر علی فرخانی متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
اصفهان.خیابان شمس آبادی.چهارراه قصر.روبروی بانک ملت.کوی26(دهش)