حرکت درمانی خشکی عضلات گردن

 

ورزش درمانی خشکی عضلات گردن

ورزش‌های گردن برای درمان خشکی عضلات گردن بسیار مهم هستند؛ اگر این حرکات  ورزشی درست انجام شوند، دامنه حرکاتی که می‌توان انجام داد، همچنین تحرک و توان مهره‌های گردن افزایش می‌یابد. همان‌طور که تحرک گردن خود را افزایش داده، می‌توان دامنه انجام حرکات گردن را نیز بیشتر کرده و خشکی عضلات گردن را کمتر احساس نمود. حرکات ورزشی تقویتی و کششی  که به درمان خشکی گردن کمک می کنند عبارت اند از:

حرکات تقویتی درمان خشکی عضلات گردن

1- فشار آوردن به سر : کف دست‌ها را به پیشانی بفشارید و سعی کنید با کف دست‌ها به پیشانی و با پیشانی به دست‌ها، در جهت مخالف یکدیگر، فشار وارد کنید. 5 ثانیه در همین حالت باقی بمانید و این ورزش رفع خشکی عضلات گردن را 3 بار تکرار کنید.
2- فشار به طرفین : برای انجام این حرکت برای درمان خشکی عضلات گردن ، دست راست را در سمت راست سرتان قرار داده و با دست به سر و با سر به دست، هرکدام در جهت مخالف دیگری، فشار وارد کنید. سعی کنید گوش را به شانه برسانید و این وضعیت را برای حدود 5 ثانیه تحمل کنید. همین حرکت را برای درمان خشکی عضلات گردن را در سمت دیگر هم تکرار کرده و بعد از پایان 5ثانیه، خیلی آهسته عضلات خود را شل کنید.
3- فشار به گیجگاه : جهت انجام این حرکت برای درمان خشکی عضلات گردن دست راست را روی گیجگاه سمت راست بگذارید و سعی کنید هم‌زمان که با دست به سر فشار می‌آورید، چانه خود را به سمت شانه راست برگردانید و در همین حالت بمانید. همین حرکت را در سمت چپ هم تکرار کنید و برای 5 ثانیه مقاومت کنید و بعد، عضلات خود را به آرامی شل کنید. این حرکت را جهت درمان خشکی عضلات گردن را 3مرتبه تکرار کنید.
4- فشار به پشت سر : جهت انجام این حرکت برای درمان خشکی عضلات گردن ، دست‌ها را به حالت کاسه درآورده و پشت سرتان قلاب کنید. سعی کنید سر را به عقب فشار دهید و با دست‌ها مانع از این کار شوید. 5 ثانیه این حالت را حفظ کرده و بعد خیلی آهسته عضلات خود را شل کنید.
ورزش‌های ایزومتریک حرکاتی هستند که بدون حرکات قابل رویت در بند مفصل، باعث انقباض استاتیک عضلات می‌شوند. به عبارت ساده‌تر، این حرکات تغییری در طول عضلات ایجاد نمی‌کنند اما عضلات گردن تقویت می‌شوند و در پیشگیری از خشکی عضلات گردن مفید می باشند.انجام دادن انها به صورت صحیح و مرتب نقش مهمی در درمان و تسکین مشکلات و خشکی گردن دارد.

حرکات کششی درمان خشکی عضلات گردن

این حرکات  کشش‌های خوبی برای خشکی عضلات گردن شما محسوب می‌شود که کمک می‌کند گردن شما انعطاف‌پذیرتر شده و تحرک بیشتری داشته باشد.
1- انعطاف و کشش گردن : جهت انجام این حرکت برای درمان خشکی عضلات گردن ، سرتان را آهسته به سمت جلو خم کنید؛ طوری‌که چانه به قفسه سینه نزدیک شود. بعد، سر را تا حدی که امکان دارد، به سمت عقب خم کنید. این حرکت را برای درمان خشکی عضلات گردن 5 بار تکرار کنید. خم کردن سر به سمت جلو، یکی از بهترین تمرین‌هایی است که افراد مبتلا به گرفتگی عصبی عضلات گردن که عموما پشت گردن‌شان درد زیادی حس می‌کنند- می‌توانند انجام دهند.
حین انجام حرکات کششی گردن، تنفس منظم بسیار مهم است زیرا به شما کمک می‌کند عضلات گردن، هنگام تحرک‌های طبیعی، آرام بمانند و دچار درد و گرفتگی نشوند.
2-خم شدن به پهلو : جهت انجام این حرکت برای درمان خشکی عضلات گردن ، سرتان را آهسته به سمت جلو خم کنید؛ طوری‌که چانه به قفسه سینه نزدیک شود. بعد، سر را تا حدی که امکان دارد، به سمت عقب خم کنید. این حرکت را برای درمان خشکی عضلات گردن 5 بار تکرار کنید. خم کردن سر به سمت جلو، یکی از بهترین تمرین‌هایی است که افراد مبتلا به گرفتگی عصبی عضلات گردن- که عموما پشت گردن‌شان درد زیادی حس می‌کنندمی‌توانند انجام دهند.
3- چرخش مهره‌های گردنی : در این حرکت جهت رفع خشکی عضلات گردن ، باید سرتان را تا جایی که می‌توانید به سمت راست برگردانید و سعی کنید چانه‌تان را روی شانه‌ها بیاورید. هنگام انجام این حرکت، شانه‌ها را بالا نیاورید. بین 3 تا 5 ثانیه همین حالت را حفظ کرده و بعد حرکت را در سمت مقابل انجام دهید. این حرکت را نیز 5 بار برای درمان خشکی عضلات گردن تکرار کنید.
4-چرخش به طرفین : در این قسمت از حرکات کششی گردن، پاها را به اندازه عرض شانه از هم باز کرده و دست‌ها را پشت‌سر بگذارید. حالا به طرفین خم شوید و سعی کنید این کار را با عضلات بالایی کمر انجام دهید نه عضلات پایین کمر یا لگن. سعی کنید آن‌قدر خم شوید که آرنج‌تان به سمت سقف اشاره داشته باشد. هر بار خم می‌شوید، بین 3 تا 5 ثانیه حالت خود را حفظ کنید. حالا همین حرکت را در سمت دیگر انجام دهید.
5-خم شدن به جلو : در ادامه حرکت قبلی برای رفع خشکی عضلات گردن ، حالا همان‌طور که پاهای‌تان به اندازه عرض شانه‌ها از هم فاصله دارند، دست‌ها را پشت خود به هم قلاب کنید و با فشار دست‌ها، خود را از عقب به سمت زمین بکشید. حالا با یک نفس عمیق، روی پنجه بایستید و همان‌طور که خود را به سمت عقب می‌کشید، به سقف چشم بدوزید. 3 تا 5 ثانیه در همین حالت بمانید و بعد نفس را آرام بیرون دهید. عضلات را شل کرده و 5 بار دیگر حرکات 4و 5 را پشت‌سر هم برای درمان خشکی عضلات گردن تکرار کنید.
رعایت چند نکته در انجام دادن این حرکات ورزشی درمانی لازم است. این نکات عبارت اند از:
1- اگر دچار خشکی عضلات گردن هستید، این ورزش‌ها را با در نظر گرفتن توصیه‌های پزشک‌ معالجتان انجام دهید.
2- حرکات گردن باید با آرامش و خیلی آهسته انجام شود؛ به‌خصوص کسانی که دچار خشکی عضلات گردن ،  گرفتگی اعصاب گردن، آرتروز گردن یا سایر دردهای شدید گردنی هستند.
3-اگر حین انجام حرکات دچار درد گردن یا تیر کشیدن در این ناحیه شدید، ورزش را سریع متوقف کنید.

خواننده گرامی ، پیشنهاد می شود مطالب زیر را جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه درمان خشکی گردن مطالعه فرمایید.

1-خشکی دیسک گردن

2-خشکی گردن

مشاوره رایگان با دکتر مظاهری مشاوره و تماس
× مشاوره رایگان در واتساپ