جراحی میکروسکوپی دیسک کمر

2522

فتق دیسک کمر جز شایعترین فتق دیسک بین مهره ای در ستون فقرات می باشد و می تواند در هر سنی بوجود آید. سن اکثر بیماران با دیسک کمر بالاتر از 30 سال می باشد.  دیسک کمر می تواند عامل کمردرد, درد پا, و شود.

در بعضی موارد بیمار مبتلا به دیسک کمر احساس می کند پایش بی حس یا ضعیف شده است و یا اکثرا به خواب می رود.

جراحی میکروسکوپی دیسک کمر

جراحی میکروسکوپی دیسک کمر بدین صورت می باشد که جراح یک برش 1 تا 2 سانتیمتری در پوست روی دیسک مربوطه می زند و بعدا با کمک ابزارهای مخصوص و میکروسکپ فتق دیسک کمر را خارج و عصب مربوطه را آزاد می کند.

جرّاحی میکروسکوپی دیسک کمر بر حسب محل فتق دیسک کمر و وزن و قامت بیمار 25 تا60 دقیقه طول می کشد. بیمار  مبتلا به دیسک کمرجرّاحی شده باید حدود 3 تا 4 ساعت استراحت مطلق بکند و در تخت  بماند.

بعد از این زمان بیمار می تواند به کمک پرستار برای مدت کوتاهی به دستشویی برود. بیمار باید روز بعد از جرّاحی میکروسکوپی دیسک کمر به مدت 15 دقیقه قدم بزند و بعد از این مدت دوباره به مدت 1 ساعت روی تخت استراحت کند.

بسته به نوع جرّاحی, بیماران می توانند روز بعد از جرّاحی میکروسکوپی دیسک کمر هنگام غذاخوردن بمدت 10-15 دقیقه روی صندلی بنشینند.بیماران  مبتلا به دیسک کمرجرّاحی شده می توانند هر روز 5 دقیقه بیشتر از روز قبل قدم بزنند یا بنشینند.

معمولا نخ بخیه یک هفته بعد از جراحی کشیده می شود. بیما ران باید بعد از مرخص شدن از بیمارستان بمدت 4 تا 6 هفته از کارهای بدنی و بلند کردن اشیائ سنگینتر از 5 کیلوگرم اجتناب کنند.

افرادی که شغلشان راننده گی می باشد باید بمدت 2.5 تا 3 ماه از شغلشان صرفنظر کنند.بیماران  مبتلا به دیسک کمر جرّاحی شده باید سعی کنند وزن اضافه شان را کم کنند و مرتبا نرمش های مخصوص د برای قوی کردن عضلات شکم و کمر انجام بدهند.

بازدید کنندگان گرامی

برای آشنایی با جراحی دیسک کمر با لیزر بر روی لینک کلیک کنید

برای آشنایی با جراحی دیسک کمر به روش آندوسکوپی بر روی لینک کلیک کنید

منبع : نیک صالحی

مشاوره رایگان با دکتر مظاهری مشاوره و تماس
× مشاوره رایگان در واتساپ