جراحی دیسک کمر با لیزر

web_laser

در ناحیه کمر 5 مهره و 5 دیسک بین مهره ای وجود دارد که ممکن است با انجام حرکات غیر معمول وفشار زیاد به دیسک, کار سنگین , وضعیت های نا مناسب ایستادن, راه رفتن, نشستن و کارکردن, بلند کردن اجسام سنگین نامناسب بودن وضعیت جسمی(چاقی شدید) و ضعف عضلات همگی باعث می شود دیسک بین مهره ای بتدریج تخریب شود و ممکن است دیسک بین مهره ای پاره شود.(هرنی دیسک کمر).

فشار بر  روی ریشه عصب باعث درد پا شود که اصطلاحاً درد سیاتیک گفته می شود که این دردها به پا نیز می کشد و با ایستادن و راه رفتن تشدید می گردد.

جراحی دیسک کمر

در موارد زیر عمل جراحی دیسک کمر لازم است انجام شود

– درد پا که با درمان طبی و استراحت بهبودی نیابد.

-اختلال حرکتی پا  و یا اختلال اسفنگتری ایجاد شود.

– دردهای تکرار شونده که مانع فعالیت طبیعی شود.

روش های مختلف درمان جراحی دیسک کمر وجود دارد که بستگی به علائم بیمار مبتلا به دیسک کمر و شرایط سنی, اختلات مهره ها, وضعیت کانال نخاع کمر و مهره ها دارد.

جراحی دیسک کمر با لیزر

در روش جراحی لیزری دیسک کمر پروب لیزر با بی حسی از راه پوست به داخل دیسک فرستاده شده و توسط لیزر آب قسمت داخل دیسک بخار شده و دیسک کمرجمع می شود. انتخاب روش انجام کار و نوع وسیله انتخابی به شدت بیرون زدگی دیسک کمر, تعداد دیسک های مورد عمل و میزان هزینه اختصاص یافته بستگی دارد.

بازدید کنندگان گرامی

برای آشنایی با جراحی دیسک کمر به روش آندوسکوپی بر روی لینک کلیک کنید

منبع : دکتر شیروانی    دکتر مغاری

مشاوره رایگان با دکتر مظاهری مشاوره و تماس
× مشاوره رایگان در واتساپ