تنگي نخاع چيست

تنگی نخاع

تاریخ ۱۹ خرداد ۱۳۹۷

تنگی نخاع

تنگي نخاع كمري چيست؟

ستون فقرات از 24 مهره تشكيل مي شود كه به ساكروم و دنبالچه متصل مي شود.هنر طراحي ستون فقرات پايداري و انعطاف آن است ستون فقرات در عين اينكه از ساختماني بسيار قوي برخورداركاملا انعطاف پذير است بطوريكه  ستون فقرات را مي توان چرخاند و به شكل دايره درآورد.

ستون فقرات داراي اجزائ زير است:

مهره

مفصل

ديسك بين مهره اي

ريشه هاي اعصاب

با افزايش سن چه اتفاقي براي اجزائ ستون فقرا ت خواهد افتاد؟مهره ها كوتاهتر مي شوند و بدليل شروع آرتروز تنگ تر مي شوند.مفاصل انعطاف كمتري خواهند داشت و ستون فقرات خشك تر مي شود.ديسك بين مهره اي كم آب تر شده وقدرت ضربه گيري آن كاهش مي يابد.ريشه هاي اعصاب در خروج از سوراخهاي مهره ها دچار اشكال مي شوند.

در تنگي نخاع چه اتفاقي مي افتد؟

با افزايش سن فضاي  كانال نخاع و سوراخهاي جانبي نخاع كاهش مي يابد. از فضاي نخاع طناب نخاع و از سوراخهاي جانبي ريشه هاي اعصاب عيور مي كنند .در تنگي كانال نخاع  طناب نخاعي تحت فشار قرار مي گيرد و در تنگي جانبي ريشه هاي اعصاب تحت فشار قرار مي گيرند.

علائم:

كمردرد درد ناحيه باسن و نشيمنگاه ،درد لگن و يا كشاله ران درد پاها كه  با راه رفتن بدتر مي شود و با نشستن و كمي خم شدن به جلو كاهش مي يابد.

تشخيص:

تشخيص با علائم باليني و معاينه بيمار و انجام MRI خواهد بود.

درمان:

در اكثر موارد تنگي نخاع نياز به درمانهاي غير جراحي دارد.روشهاي طب فيزيكي و توانبخشي در درمان تنگي نخاع شامل ورزشهاي اصلاحي  تقويتي و پايداري  و كششي،فيزيوتراپي،آب درماني،DBC يا ورشهاي برنامه ريزيي شده و تزريق و دارو درماني … مي باشد.

در موارد شديد و عدم پاسخ به درمانهاي طب فيزيكي از جراحي استفاده مي شود.

منبع : وبلاگ دکتر فروغ

مقالات مرتبط

مشاوره رایگان با دکتر مظاهری مشاوره و تماس
× مشاوره رایگان در واتساپ