ورزش های کششی دیسک گردن

 post_image

برای درمان دیسک گردن در مراحل ابتدایی این بیماری پزشک ورزش های کششی را توصیه می کند . اگر این ورزش ها به صورت صحیح انجام شود تا اندازه ی زیادی در بهبود و تسکین دردهای ناشی از دیسک گردن موثر می باشند.
انجام  این حرکات به این  صورت می باشد:
ابتدا سر را به طرف پایین خم کرده به صورتی که چانه به قفسه سینه برسد. در این حالت تا شماره ۱۰ بشمارید سپس سر را به طرف بالا خم کرده و سقف را نظاره کنید. در این حالت نیز تا ۱۰ بشمارید.
حال سر را به طرف یک شانه برگردانده و با دست طرف مقابل با فشار بر روی چانه، سر را به طرف شانه هل دهید تا در واقع چانه به موازات قرار گیرد. این کار را با طرف دیگر نیز تکرار کنید. فقط به خاطر داشته باشید به هنگام قرار گرفتن در هر یک از این وضعیت‌ها شمردن تا عدد ۱۰ الزامی است.
در حرکت دیگر کششی سر را به طرف یک شانه خم کرده به صورتی که گوش به شانه نزدیک شود. حال دست همان سمت را بر روی گیجگاه سمت مقابل قرار داده و با فشار اندک، به خم شدن و نزدیک تر شدن گوش به شانه کمک کنید.

خواننده گرامی، پیشنهاد می شود مطلب تمرینات کششی و تقویتی در درمان دیسک گردن و ورزش مفید برای دیسک گردن را جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه ورزش های کششی دیسک گردن مطالعه فرمایید.

دکتر علی فرخانی متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
اصفهان.خیابان شمس آبادی.چهارراه قصر.روبروی بانک ملت.کوی26(دهش)