ورزش های درمان کج گردنی

 

 

عارضه ی کج گردنی یک بیماری نادر در ناحیه ی گردن می باشد که بیشتر به دلایل مادرزادی و وراثتی در کودکی و یا بر اثر برخی از بیماری ها در بزرگ سالی در افراد ایجاد می شود.و معمولا با درمان های پیشگیرانه و بدون جراحی قابل درمان می باشد.برای درمان بیماری کج گردنی پزشک متخصص در ابتدا انجام یک سری حرکات ورزشی کششی و تقویتی را به فرد مبتلا به کج گردنی آموزش  می دهد که در صورت صحیح انجام دادن این حرکات  ورزشی توسط بیمار عارضه ی کج گردنی در وی درمان خواهد شد.

تمرینات ورزشی کششی درمان کج گردنی

تمرینات کششی نقش مهمی در درمان عارضه ی کج گردنی دارندو انجام انها بدین صورت می باشد:

1-  در وضعیت ایستاده یا نشسته سر را به سمت محور بدن و در راستای ستون بدن نگه داشته و تلاش شود تا عضله سمت کوتاه شده ،کشش یابد

2-کف دست را به کنار سر در طرفی که که عضله کوتاه شده ،گذاشته و کوشید تا سر را به طرف مخالف فشارداده شود.تنها مقاومت موجود مقاومت عضله کوتاه شده است

3-در وضعیت خوابیده به پهلو قرار گرفته  به گونه ای که سر از لبه تخت بیرون بیاید(بدون تماس با لبه تخت)حالا سر را رها کرده تا با استفاده از نیروی جاذبه زمین عضله کوتاه شده کشش یابد.

 

تمرینات  ورزشی تقویتی درمان کج گردنی

انجام تمرینات تقویتی برای درمان کج گردنی بدین صورت می باشند:
1-کف دست خود را در پهلوی سر در طرفی که عضله کش آمده قرار داده تا وضعیت مقاومتی ایجاد شود..اکنون با فشار سر به دست تلاش کرده تا سر به شانه نزدیک شود
2- در وضعیت خوابیده به پهلو قرار گرفته(موافق سمتی که عضله کوتاه شده است )در حالی که سر هیچ گونه اتکایی نداردتلاش کرده بر خلاف جاذبه زمین سر را از پهلو بالا آورده و به شانه نزدیک شود(استفاده از نیروی جاذبه)
3-باپهلوی سر توپ معلق در فضا را هل داده .این حرکت در سمت عضله کش آمده باید تکرار شود و حرکت از ناحیه گردن باشد نه تنه

 

خواننده گرامی، پیشنهاد می شود مطلب  کج گردنی را جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه ورزش های درمان کج گردنی  مطالعه فرمایید.

مشاوره رایگان با دکتر مظاهری مشاوره و تماس
× مشاوره رایگان در واتساپ