ورزش‌های كششی كمر و شكم

ورزش‌های كششی كمر و شكم

روی زمین و به پشت دراز بكشید و سپس زانوهای خود را خم كنید. در این حالت قوس كمری طبیعی‌تان را نگه دارید ولی سعی كنید بیش از اندازه به كمرتان فشار نیاورید...

عضلات شكمتان را سفت كنید و سپس كمر خود را به سمت پایین رها كنید تا پشت شما كاملا به زمین بچسبد. توجه داشته باشید كه جهت انجام این اعمال از عضلات پا و باسن خود استفاده نكنید. این حالت را به مدت 5 ثانیه نگه دارید. این ورزش را 10 مرتبه انجام دهید.

 

سرتان را چند سانتی‌متر از سطح زمین بلند كنید. جهت جلوگیری از فشار به دنده‌ها، سرتان را بیش از حد بالا نبرید و سعی كنید سر و گردن و سینه شما در امتداد یكدیگر باشند. این حالت را به مدت 5 ثانیه نگه دارید و سپس چند ثانیه استراحت كنید. این ورزش را 5 تا 10 مرتبه تكرار كنید.

روی شكم دراز بكشید و یك بالش زیر قسمت تحتانی شكمتان قرار دهید.

عضلات شكمی را سفت كنید و بازوهایتان را در كنار بدنتان در دو سمت قرار دهید. نفس بكشید و سر و سینه را چند سانتی‌متر از سطح زمین بلند كنید، بدون اینكه سر خود را خم كنید. این حالت را به مدت 5 ثانیه نگه دارید و به ‌طور طبیعی نفس بكشید. سپس به حالت اول برگشته و چند ثانیه استراحت كنید. این ورزش را 5 تا 10 مرتبه تكرار نمایید.

 منبع:وبلاگ دکتر دقاق زاده

دکتر علی فرخانی متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
اصفهان.خیابان شمس آبادی.چهارراه قصر.روبروی بانک ملت.کوی26(دهش)