توانبخشی در درمان پوکی استخوان

پوكی استخوان یكی از شایع ترین بیماری های استخوانی و یكی از مهمترین مشكلات سلامت در سراسر جهان محسوب شده و می توان مداخلات توانبخشی را راهگشای عوارض پوكی استخوان محسوب كرد.

 نقش و جایگاه مداخلات توانبخشی در پیشگیری،‌ درمان و مدیریت شكستگی های استئوپروتیك مهره در افراد مبتلا به پوكی استخوان حائز اهمیت است و باید مورد توجه قرار گیرد. در بحث پیشگیری و توانبخشی شكستگی های استئوپروتیك مهره در بیماری پوكی استخوان در ایران پیشنهادهایی برای توسعه تحقیقات سلامت از سوی جمعی از همكاران و در یازدهمین سمینار فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات ارائه شد، كه امیدواریم برای متولیان عرصه بهداشت و درمان مثمرثمر باشد.

علیرغم اینكه پوكی استخوان یك بیماری خاموش به حساب می آید اما شكستگی های ناشی از آن با افزایش مرگ و میر و … كاهش كیفیت زندگی، محدودیت های عملكردی و افزایش ناتوانی، درد و در نهایت عدم استقلال بیماران همراه است و بار بزرگ و هزینه های بسیاری را به جوامع تحمیل می كند.  باافزایش درصد افراد سالمند در جامعه و بار تحمیلی شكستگی های استئوپروز(پوكی استخوان) بهره گیری از مداخلات توانبخشی رامی توان حائز اهمیت عنوان كرد

منبع: فیزیوتراپیست های بدون مرز

مشاوره رایگان با دکتر مظاهری مشاوره و تماس
× مشاوره رایگان در واتساپ