شکستگی مهره

در ایالات متحده ، سالیانه 700 هزار شکستگی مهره در اثر پوکی استخوان روی می دهد ولی تنها حدود یک سوم آنها تخصیص داده می شوند. 30 تا 50 درصد از تمام زنان بالای 50 سال به شکستگی  حداقل یک مهره دجار می شوند. در دو سوم شکستگی های مهره در هنگام شکستگی درد وجود ندارد یا خیلی خفیف است و در بقیه ی موترد، درد شدید و حساسیت کانونی بر روی ستون مهره ها وجود دراد.

مهره ی دچار شکستگی تغییر شکل می دهد و ضخامت قسمت پشتی ،وسطی یا جلویی آن از بین می رود و مهره ، فشرده و له می شود. معمولاً پوکی استخوان در مهره های سینه ای ( مهره های پشت ) و کمری روی می دهد زیرا این مهر ه ها فضار بیشتری را تحمل می کنند و مهره های گردن به ندرت دچار پوکی می شود. مهره های قسمت میانی و پایینی پشت و مهره های گردن به ندرت دچار پوکی می شوند.

شکستگی مهره ها در پوکی استخوان ممکن است ناشی از سقوط و به زمین افتادن باشد ولی اکثرً به طور خود به خود یا در اثر خم و راست شدن،چرخیدن یا سرفه روی می دهد.رادیوگرافی و به ویژه M.R.I تغییر شکل و فشردگی ناشی از پوکی و نیز خمیده شدن ستون مهره ها را نشان می دهند. معمولاً درد در قسمت پشت و در محدوده های مهره ی مبتلا احساس می شود و اغلب به جلوی بدن انتشار می یابد. درد معمولاً شدید است و چند روز یا چند هفته ادامه می یابد و غالباً  به تدریج طی چند ماه و چند سال بهبود پیدا می کند.

 نکتــــه

  • شکستگی مهره ای ناشی از پوکی استخوان موجب انتشار درد در مسیر عصب سیاتیک ( قسنت پایین پاها و ران ) نمی شود.

 

شکستگی چند مهره ممکن است موجب کوتاه شدن قد به اندازه ی1 تا 15 سلنتی متر (و حتی بیشتر ) شود که معمولاً چند سال روی می دهد . معمولاً کوتاه شدن قد با خمیدگی ستون فقرات (قوز) همراه است و در اثر آن،سینه و شکم به طرف داخل کشیده می شوند و شکم برآمده می شود و خط کمری از بین می رود و فرد ادر به انجام فعالیت های روزمره مانند خرید کردن،خانه داری ، باغبانی و نشستن یا ایستادن طولانی نیست.

در موارد شدید،قوز کردگی به حدی زیاد است که دنده ها تحتانی به استخوان لگن می رسند و تغییر شکل شدید ایجد می شود و در نتیجه کوچک شدن فضای قفسه سینه ،ریه ها قادر به اتساع کافی نیستند و تنگی نفس ،به ویژه در هنگم فعالیت بروز می کند.چنان چه خمیدگی شدید ستون مهره ها موجود باش، بیمار نمی تواند سرش را بلند کند و در نتیجه ،دچار درد گردن و سر درد می شود.

غییر شکل بدن موجب کاهش اعتماد به نفس فرد می شود و انتخاب و تهیه لباس با انداره یمناسب ، به دلیل از بین رفتن خط کمری و بر آمده شدن شکم دشوار می شود. در این ، افسردگی به دلیل تغیرر شکل بدن و ترس از زمین خوردن و محدودیت فعالیت های فیزیکی و اجتماعی به طور شایع وجود دارد.

برگرفته از کتاب پوکی استخوان 

جهت مشاهده مطلب در مورد کمر درد و رابطه جنسی، اینجا را کلیک کنید.

دکتر علی فرخانی متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
اصفهان.خیابان شمس آبادی.چهارراه قصر.روبروی بانک ملت.کوی26(دهش)