دور کردن افقی بازو با باند انعطاف پذیر

 post_image

روی سطح صافی به پشت بخوابید و با خم کردن زانوها ، کف پاها را روی زمین قرار دهید. با دو دست و با آرنج های صاف باندالاستیک را به روی قفسۀ سینه تان بگیرید. اکنون در حالی که یک دست را ثابت نگه داشته اید ، دست دیگر را با آرنج صاف تا حد امکان در راستای شانه ، به زمین نزدیک کنید. . این وضعیت را نگه دارید، سپس به وضعیت شروع تمرین بازگردید و تمرین را تکرار کنید. این تمرین را با دست مقابل نیز انجام دهید. حرکت را در راستای شانه انجام دهید و اجازه ندهید دست ها بالاتر بروند . در حین حرکت از خم شدن آرنج ها اجتناب کنید. حرکت را با کنترل انجام دهید و نگذاری باندالاستیک شل شود یا از دستتان رها شود. در طی تمرین مچ دست را در وضعیت خنثی نگه دارید و نگذارید به عقب خم شود.

جهت مشاهده تمرین بعدی بر روی لینک زیر کلیک کنید

دور کردن افقی بازو با وزنه

برگرفته از کتاب پوکی استخوان

دکتر علی فرخانی متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
اصفهان.خیابان شمس آبادی.چهارراه قصر.روبروی بانک ملت.کوی26(دهش)