آدرس: اصفهان خیابان شمس آبادی چهارراه قصر روبروی بانک ملت کوی26(دهش)

درمان دیسک گردن با گردن بند طبی

gardanbande-tebi

تاریخ ۲ شهریور ۱۳۹۹

ﺍﻭﻟﻴﻦ مرحله ﺩﺭ درمان دررفتگی دیسک گردن استراحت است. ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﮔﺮﺩﻥ ﺑﺎ ﺑﻲﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮﺩﻥ ﺁﻥ حاصل می شود. برای این ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻫﻢ ﻛﺎﻓﻲ ﺍﺳﺖ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ کوتاهی ﺍﺯ گردن بند طبی ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻧﻴﺎﺯﻱ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ مطلق ﺩﺍﺷﺘﻪ و یا ﺑﺴﺘﺮﻱ ﺷﻮﺩ.
ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳـﺖ ۱-۲ ﺭﻭﺯ ﺑـﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ. ﻧﻮﻉ ﻭ ﻣﺪﺕ ﺑﺴﺘﻦ گردن بند طبی ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﻚ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻏﻠﺐ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﺯ ﮔﺮﺩﻥ ﺑﻨﺪ ﻧﻮﻉ ﺳﺨﺖ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺷت  ﻛﻪ ﺑﺴﺘﻦ ﻭ ﺑﻲ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮﺩﻥ ﮔﺮﺩﻥ به مدت طولانی باعث ﺿـﻌﻒ ﻋﻀﻼﺕ ﮔﺮﺩﻥ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻋﻮﺍﻗﺐ ﺑﺪﻱ برای گردن ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و از عوارض استفاده طولانی مدت از گردن بند طبی است. اما در مراحل ابتدایی بیماری دیسک گردن استفاده از گردنبند طبی تا حد زیادی مفید است و باعث می شود بیمار مبلا به دیسک گردن سریع تر بهبودی پیدا کند.

خواننده گرامی، پیشنهاد می شود مطلب درمان دیسک گردن را جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه درمان دیسک گردن با گردنبند طبی مطالعه فرمایید

مقالات مرتبط

شکستگی لگن

تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ شکستگی لگن نامی کلی برای تعداد

مشاوره رایگان با دکتر مظاهری مشاوره و تماس
× مشاوره رایگان در واتساپ