درد لگن

درد لگن و باسن

دردلگن شکایت شایعی است که می تواند علل گوناگونی داشته باشد. بسیاری از مراجعه کنندگان به پزشک متخصص طب فیزیکی وتوانبخشی را بیماران دارای درد لگن تشکیل می دهند.

محل دقیق درد می تواند راهنمای ارزشمندی درمورد تعیین علت ایجاد درد لگن باشد.

بیماریهای مربوط به خود مفصل لگن باعث درد در داخل لگن یاناحیه کشاله ران می شود.درد لگن در قسمت بیرونی لگن،قسمت بالای ران یا طرف بیرونی باسن معمولا بعلت مسائل درون عضلات ،رباط ها،تاندن هاودیگر بافتهای نرم اطراف مفصل لگن روی می دهد. در بعضی موارد ،درد لگن   بعلت بیماریها و مشکلات سایر نقاط بدن  مانند پائین کمر و زانوها ایجاد می گردد. این نوع درد بنام درد ارجاعی شناخته می شود.اکثر درد های لگن  نیاز به جراحی ندارند. و با اقدامات طب فیزیکی درمان می شوند.

منبع: وبلاگ دکتر رئیسی و دکتر احدی

دکتر علی فرخانی متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
اصفهان.خیابان شمس آبادی.چهارراه قصر.روبروی بانک ملت.کوی26(دهش)