تنگی کانال نخاع گردن

مشخصه بیماری : با افزایش سن تغیراتی در مهره ودیسک های بین مهره ای در گردن ایجاد می شود که باعث ایجاد  استخوان اضافی, جابجایی دیسک های متعدد گردن می شود. ضخامت در لیگامان ها ایجاد می شود.

مفصل های بین مهره ای(فاست ها) بزرگ می شود و مجموعاً باعث می شود که قطر کانال نخاع گردن کاهش یابد و در نتیجه بر روی نخاع فشار می آورد و علائم نخاع (اصطلاحاً میلوپاتی) ظاهر می شود.

علائم آن بصورت کاهش قدرت دستها خصوصاً در انگشتان می شود. حرکات ظریف دست و انگشتان مختل می شود و در پاها احساس سنگینی در راه رفتن ایجاد می شود و اختلال حسی سوزش در اندامهای فوقانی و تحتانی و اختلال حرکتی و حسی می شود.

روش درمان بیماری :وجود این علائم اگر به علت تنگی کانال گردن باشد که می توان با MRI بررسی کرد نیاز به عمل جراحی و باز کردن کانال نخاعی دارد.

 منبع:.بلاگ دکتر فروغ

دکتر علی فرخانی متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
اصفهان.خیابان شمس آبادی.چهارراه قصر.روبروی بانک ملت.کوی26(دهش)