آدرس: اصفهان خیابان شمس آبادی چهارراه قصر روبروی بانک ملت کوی26(دهش)

تمرینات گرفتگی اسپاسم عضلات

گرفتگی عضلات, علت اسپاسم عضلانی, ورزش مخصوص گرفتگی عضلات

تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

کشش عضلات پشت ران

در حالیکه پای عقبی شما از زانو خم است پای جلویی را صاف نگه دارید. سعی کنید کمر و تنه خود را در یک راستا نگه دارید. این وضعیت را برای ۱۰ تا ۲۰ شماره حفظ کنید و سپس برای سمت مقابل تکرار نمایید.

کشش عضلات کشاله

در حلیکه پا هایتان از هم فاصله دارند وزنتان را بر روی یک سمت بیاندازید و زانوی همان سمت را هم کمی خم کنید. دراین حال کشش را در کشاله سمت مقابل حس می کنید. این وضعیت را برای ۱۰ تا ۲۰ شماره حفظ کنید و سپس برای سمت مقابل تکرار نمایید.

روی یک پا بایستید و مچ پای مقابل را با دست نگه دارید. در عضلات پایی که روی زمین نیست احساس کشش می کنید اما لازم نیست پای خود را خیلی بالا بکشید. این وضعیت را برای ۱۰ تا ۲۰ شماره حفظ کنید و سپس برای سمت مقابل تکرار نمایید.

کشش عضلات بازو

یکی از آرنج های تان را با دست بگیرید و آن را به سمت شانه مقابل ببرید. این وضعیت را برای ۱۰ تا ۲۰ شماره حفظ کنید و سپس برای سمت مقابل تکرار نمایید.

منبع: وبلاگ دکتر فروغ

مقالات مرتبط

مشاوره رایگان با دکتر مظاهری مشاوره و تماس
× مشاوره رایگان در واتساپ