آدرس: اصفهان خیابان شمس آبادی چهارراه قصر روبروی بانک ملت کوی26(دهش)

آیا شکاندن انگشتان دست موجب آرتروز آنها میشود

شکاندن انگشتان دست

تاریخ ۱۹ خرداد ۱۳۹۷

شکاندن انگشتان دست
شکاندن انگشتان دست

شکاندن انگشتان دست رفتاری است که در بسیاری از مردم دیده میشود. در این کار فرد با خم کردن شدید مفاصل بین انگشتی دست موجب ایجاد صدا از آنها میشود. شکاندن مفصل گرچه بطور شایعی در مفاصل دست انجام میگردد ولی میتواند به توسط فرد و بصورت ارادی در دیگر مفاصل بدن مانند مفصل ران، مچ دست، شانه، کمر، گردن، انگشتان پا، شانه، فک و مچ پا انجام شود.

محققین دانشگاه بهداشت مریلند در تحقیقی که به همین منظور انجام شده و نتایج آن در مجله بورد طب خانواده Journal of the American Board of Family Medicine منشر شده است ارتباط این رفتار را با بروز آرتروز و ساییدگی در مفاصل بررسی کرده اند. این محققین تعداد ۲۱۴ فرد را مورد مطالعه قرار دادند که در ۱۳۵ نفر آنها علائم رادیولوژیک آرتروز مفاصل انگشت دیده میشود و ۸۰ نفر آنها مفاصل دست سالمی داشتند. سن افراد بین ۸۹-۵۰ سال متغیر بود.

این محققین تصاویر رادیولوژی افراد را در مدت ۵ سال متوالی بررسی کردند و همچنین رفتار آنان را هم در مورد شکاندن انگشتان دست مورد توجه قرار دادند.

نتایج بدست آمده نشان داد که
  • ۲۰ درصد کل افراد مورد مطالعه مرتبا انگشتان دست خود را میشکاندند
  • ۱۸ درصد افرادی که انگشتان دست خود را میشکاندند در رادیوگرافی که به عمل آمده دچار آرتروز مفصلی بودند
  • آرتروز مفصلی در ۲۱ درصد کسانی که انگشتان دست را نمیشکاندند دیده شد

محققین اعلام کردند که شیوع آرتروز و ساییدگی انگشتان دست در بین کسانی که مفاصل این انگشتان را میشکنند تفاوت معنی داری با دیگر افراد ندارد.

محققین دیگری در دانشگاه میشگان امریکا بررسی خود را در این مورد در مجله بیماری های روماتیسمی Annals of Rheumatic Diseases منتشر کردند. آنها هم در مورد ارتباط بین شکاندن انگشتان دست و بروز آرتروز و ساییدگی در این مفاصل به نتایج مشابهی رسیدند. آنها همچنین متوجه شدند که کسانی که مرتبا انگشتان دست خود را میشکنند بیشتر از دیگر افراد ناخن های خود را میجوند، سیگار میشکند، الکل مصرف میکنند و کارهای یدی انجام میدهند.

دکتر دونالد آنگر Donald Unger محقق دیگری است که به مدت ۶۰ سال فقط انگشتان دست چپ خود را شکاند ولی کاری به دست راست نداشت. او بعد از شصت سال هیچ موردی از آرتروز و ساییدگی را در هیچکدام از دست هایش ندید. این فرد در سال ۲۰۰۹ جایزه نوبل پزشکی را برد.
منبع : ایران ارتوپد

مقالات مرتبط

مشاوره رایگان با دکتر مظاهری مشاوره و تماس
× مشاوره رایگان در واتساپ