بازو – رادیوگرافی

یکی از مهمترین ابزارهای تشخیصی که برای بررسی ضایعات استخوان بازو از آن استفاده میشود رادیوگرافی ساده است. وقتی پزشک تصمیم به تصویربرداری از بازو میگیرد اولین روش مورد استفاده رادیوگرافی ساده است و قبل از هر روش پیچیده تر تصویربرداری مانند سی تی اسکن یا ام آر آی باید رادیوگرافی ساده انجام شود. بسیاری اطلاعات ممکن است در یک رادیوگرافی ساده دیده شود که در سی تی اسکن یا ام آر آی دیده نمیشود. از مزایای دیگر این روش تصویربرداری کم بوده هزینه و راحتی تهیه آن است.

رادیوگرافی ساده استخوان بازو در دو نمای رخ و نیمرخ تهیه میشود. برای تهیه رادیوگرافی رخ معمولا اشعه ایکس را از جلو به استخوان میتابانند و کاست رادیوگرافی را در پشت بازو قرار میدهند. به این تصویر بدست آمده تصویر رخ بازو یا Anteroposterior یا به اختصار AP میگویند. نمای دیگر نیمرخ یا Lateral است که در آن اشعه از کنار به بازو تابیده میشود.

در زیر رادیوگرافی طبیعی رخ استخوان بازو دیده میشود.

آناتومی بازو - رادیوگرافی

Anatomy Arm – Radiography

 

منبع : ایران ارتوپد

مشاوره رایگان با دکتر مظاهری مشاوره و تماس
× مشاوره رایگان در واتساپ