آدرس: اصفهان خیابان شمس آبادی چهارراه قصر روبروی بانک ملت کوی26(دهش)

rTMS و توانبخشی سکته مغزی

48847

تاریخ ۳ آذر ۱۳۹۲

48847

در توانبخشی سکته مغزی ، rTMS مناطق مختلفی از مغز را مورد هدف قرار می دهد. این نواحی عمدتاً نوار حرکتی مغز(Motor Cortex) را نشانه می گیرد که در ایجاد علائمی چون فلج بدن، عدم تعادل، اسپاستیسیتی نقش دارد این نواحی عمدتاً در دسترس میدان‌های مغناطیسی است و تحریک آن ساده است.

• rTMS در توانبخشی سکته مغزی از طریق ارسال میدان های مغناطیسی و ایجاد یک جریان الکتریکی در ناحیه مورد تحریک باعث بهبودی فرد می شود. این تحریک‌ها کوتاه اما شدید هستند اما کمتر از چندمیلی ثانیه به طول می‌انجامند. چندین مطالعه نشان داده‌اند که rTMS برگیرنده‌های بتا ـ آدرنرژیک، سطوح دوپامین و سرتونین، گلوتامات و گابا تاثیر می گذارد.

• مغز انسان به طور طبیعی یک ارگان الکتریکی است که از طریق انتقال سیگنال های الکتریکی از یک سلول عصبی به سلول دیگر عمل می کند. تکنیک‌هایی که به مطالعه و تصویرنگاری مغزی می‌پردازند نشان می‌دهند که افرادی که به سکته مبتلا شده اند، اغلب دارای کژ تنظیمی در ناحیه های سکته در آن واقع شده(نیمکره معیوب) و نیمکره سالم می گردد. rTMS از طریق تنظیم جریان تعاملات بین سلول هایی که فعالیت یک منطقه را کاهش یا افزایش داده‌اند منجر به تسریع بهبودی در سکته می‌شود.

• توانبخشی سکته نیاز به ۳۰- ۲۰ جلسه درمانی در طی ۳- ۲ هفته متوالی دارد(به جز روزهای آخر هفته).

• سن کمتر و انجام جلسات rTMS بیشتر منجر به ایجاد اثرات طولانی‌تر در بهبودی می‌گردد.

• در مطالعات سکته نشان داده شده که بعد از سه هفته درمان، افرادی که rTMS را دریافت کردند(نسبت به کسانی که rTMS ساختگی دریافت کرد‌ند، نه تنها از نظر آماری بلکه از لحاظ بالینی نیز این اثرات معنا داری مشاهده بوجود آمده است(انجمن بین المللی سکته مغزی).

منبع : دکتر باقرپور

مقالات مرتبط

مشاوره رایگان با دکتر مظاهری مشاوره و تماس
× مشاوره رایگان در واتساپ