کاربرد شاک ویو تراپی در درمان بیماری ها

یک روش درمانی نسبتا جدید در طب فیریکی و توانبحشی شاک ویو تراپی  است که در آن با استفاده از امواج صوتی پر قدرت درد ناشی از بعضی بیماری های سیستم حرکتی بدن انسان را کاهش می دهند.

امواج شاک ویو در واقع امواجی مافوق صوت هستند که دارای انرژی بالایی می باشند و از طریق افزایش خون رسانی به بافت آسیب دیده موجب سریعتر درمان شدن بافت می شود.

این امواج از طریق بافت های سالم بدن مثل پوست و عضله ، بدون اثر عبور