گودی کف پا

تاریخ ۱۲ خرداد ۱۳۹۷

df65f2065bea6893a442e435af04e794

تشخیص گودی کف پا

کف پا در حالت راه رفتن و ایستادن از نمای جلو مشاهده می شود. از نمای پشت نیز چرخش پاشنۀ آزمودنی به هنگام ایستادن و نیز نحوه گام برداری وی مطالعه می گردد. هرگونه تغییر ظاهری انگشتان پا بویژه چنگالی شدن آنها پینه های روی مفاصل انگشتان بررسی ورنگ طبیعی کف پا و نرمی پوست آن معاینه می شود.

در کف پای گود وسعت نرمی مناطق زیر ناحیه قوس به دلیل عدم تحمل فشار، بیشتر از پای طبیعی است. مشاهده این وضعیت از طریق ایستادن آزمودنی به روی جعبه آیینه آسانتر و دقیقتر صورت می گیرد.

مطالعه مقاله درمان گودی کف پا (کلیک کنید)

مقالات مرتبط

چرا کمردرد

تاریخ ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ ستون فقرات ما، نه تنها باید

مشاوره رایگان با دکتر مظاهری مشاوره و تماس
× مشاوره رایگان در واتساپ