گودی بیش از حد کمر

2021_orig

یکی از شایعترین اختلالات در انحناهای ستون فقرات،‌گودی بیش از حد کمر است. در ستون فقرات یکسری فرورفتگی‌ها و برجستگی‌هایی در قسمت‌های مختلف وجود دارد. در حالت طبیعی فقرات گردن دارای یک انحنا (تقعر) به سمت داخل، فقرات پشتی انحنا به سمت خارج(تحدب) و ناحیه کمر انحنای رو به جلو( تقعر) می باشند.

این انحنای کمر،‌اصطلاحاً لوردوز نامیده می‌شود و توانایی ایستادن ما تا حد زیادی مدیون همین انحناهاست. میزان انحنای ستون فقرات در یک ناحیه، به سایر قسمت ها نیز اثر گذاشته و می‌تواند آن ها را تغییر دهد.

میزان انحنای کمر بیش از حد میزان طبیعی هیپرلوردوزیس یا گودی بیش از حد کمر می‌نامند.

دکتر علی فرخانی متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
اصفهان.خیابان شمس آبادی.چهارراه قصر.روبروی بانک ملت.کوی26(دهش)