کوفتگی پاشنه که به آن Heel bruise یا Fat Pad Contusion هم میگویند عارضه ایست که بیشتر در ورزشکاران و بر اثر ضربات مکرری که در حین ورزش به پاشنه پا وارد میشود بوجود میاید و موجب درد پاشنه میشود.

در حین راه رفتن و دویدن، اولین جایی از پا که به زمین برخورد میکند پاشنه پا است و این موجب میشود بیشترین فشار به استخوان پاشنه یا کالکانه وارد شود. در زیر استخوان پاشنه و در بین استخوان و پوست، بافت چربی محکمی وجود دارد که مانند یک بالشتک عمل کرده و وظیفه اصلی آن اینست که در موقع برخورد پاشنه به زمین نیروهای وارده به استخوان را مستهلک کند. اگر ضرباتی که در حین راه رفتن، دویدن و یا جهیدن به پاشنه وارد میشود بیش از تحمل این بافت ها با شد به آنها آسیب وارد میشود و این آسیب موجب کوفتگی و درد پاشنه پا میشود. کوفتگی پاشنه پا ممکن است بدنبال یک ضربه شدید به پاشنه پا ایجاد شود و یا ممکن است بر اثر ضربات خفیف ولی مکرر بوجود آید.

دلایل بروز کوفتگی پاشنه پا

  • وزن زیاد
  • سن
  • کفش نامناسب
  • افزایش شدت ورزش
  • زمین سخت و ناهموار
  • ورزش با پای برهنه

 

درمان کوفتگی پاشنه پا

مهمترین اقدامات درمانی عبارتند از

  • سرد کردن محل درد هر ساعت 20-15 دقیقه
  • استفاده از دو عصای زیر بغل و نگذاشتن پای آسیب دیده به زمین برای چند روز تا وقتی که درد پاشنه از بین برود
  • امتناع از انجام فعالیت های شدید ورزشی برای چند هفته
  • استفاده از داروهای ضد التهابی

بعد از کاهش درد شدید اولیه، بیمار باید تا چند هفته از کفی های مخصوصی در زیر پاشنه و داخل کفش استفاده کند. برگشت به فعالیت های ورزشی باید بتدریج و با احتیاط باشد وگرنه ممکن است کوفتگی پاشنه مجددا عود کند.

منبع : ایران ارتوپد

مشاوره رایگان با دکتر مظاهری مشاوره و تماس
× مشاوره رایگان در واتساپ