آدرس: اصفهان خیابان شمس آبادی چهارراه قصر روبروی بانک ملت کوی26(دهش)

کمر درد عصبی چیست

کمردرد+6

تاریخ ۲ شهریور ۱۳۹۹

دستگاه عصبی، اطلاعات را جمع آوری، تحلیل، ذخیره و منتقل می کند. این دستگاه کارکردهای حیاتی بدن را کنترل و با جهان خارج تعامل دارد. دستگاه های عصبی دو قسمت دارد:

  • دستگاه عصبی مرکزی که مغز و طناب نخاع را تشکیل می دهد.
  • دستگاه عصبی محیطی که از اعضایی تشکیل می شود که از مغز و طناب نخاعی منشأ گرفته، به تمام نواحی بدن می روند.

پیام ها به صورت تکانه های الکتریکی ظریف، از طریق دستگاه عصبی، از مغز به باقی بدن و برعکس منتقل می شوند. مغز تقریباً تمامی فعالیت های آگاهانه نظیر حرکت و نیز فعالیت های غیر آگاهانه نظیر حفظ دمای بدن را کنترل می کند. همچنین در مورد محیط و وضعیت سایر قسمت های بدن اطلاعاتی را دریافت می کند. به عنوان مثال، اعصابی که به چشم ها ختم می شوند، اطلاعات تصویری را ثتب می کنند و اعصاب زیر سطح پوست، حواسی چون درد را منتقل می کنند. به علاوه مغز قادر به انجام فرآیندهای پیچیده ای چون یادگیری، حافظه، تفکر و هیجان است و می تواند بدن را وادار کند که بر اساس فرآیندها عمل کند.

نخاع طناب سفید رنگی است که طول آن در افراد مختلف است. طول تقریبی آن ۴۵ سانتیمتر و قطر آن حدود یک سانتی متر است. نخاع در مجرایی که بین ستون مهره ها ایجاد می شود جای دارد. ۳۱ جفت عصب نخاعی از نقاط مختلف نخاع خارج می شود. هرگونه آسیب به این اعصاب باعث بروز کمر درد عصبی خواهد شد. نخاع دارای ۲ ماده ی خاکستری و سفید است. ماده ی خاکستری شامل سلول های عصبی فاقد میلین و ماده ی سفید شامل رشته های عصبی دارای میلین است. سلول های عصبی قدامی نخاعی حرکتی و سلول های قسمت خلفی حسی می باشند. مهمترین اعصابی که از نخاع منشأ می گیرند شبکه ی گردنی- عصب فرنیک- بازویی- کمری خارجی که عصب سیاتیک از آن خارج می شود، که با تحت فشار قرار گرفتن باعث درد عصبی کمر می شوند.

علت کمردرد عصبی

دستگاه عصبی مرکزی، متشکل از مغز و نخاع، پیام های عصبی را تجزیه و تحلیل و هماهنگ می کند. نخاع، ارتباط میان مغز و سایر نواحی بدن را برقرا می سازد. راه های حرکتی که پیام ها را از مغز می آورند، در طناب نخاعی نزول می کنند. در حالیکه راه های حسی از پوست و سایر اعضای حسی، از طناب نخاعی بالا رفته، پیام ها را به مغز می برند. شبکه ای از اعصاب محیطی به کلیه ی قسمت های بدن می رسد. هر عصب از صد رشته ی عصبی تشکیل می شود که شامل سلول های عصبی هستند و در دسته جاتی قرار گرفته اند. از طناب نخاعی، ۳۱ جفت عصب، منشأ می گیرند. این اعصاب در تنه و اندام ها به اعصاب کوچکتر و کوچکتری تقسیم می شوند.

مغز از ماده سفید و خاکستری ساخته شده است. ماده خاکستری در خارج و ماده سفید در داخل قرار گرفته است. مغز مرکز شعور و ادراک و حافظه و هوش است. اگر مغز آسیب ببیند ولی بخش های دیگر مغز سالم بمانند، انسان شعور و ادراک خود را از دست داده و از محیط اطراف بی خبر می شود. اما سایر اعمال حیاتی پابرجاست.
مخ مرکز احساس لمسی، بینایی، شنوایی، چشایی و بویایی است و نیز مراکز حرکتی و مراکز خاطره ها و مراکز ارتباطی در آن قرار دارد.

آشنایی با بهترین درمان کمر درد (کلیک کنید)

منبع: کتاب درمان آسان کمر درد

مقالات مرتبط

مشاوره رایگان با دکتر مظاهری مشاوره و تماس
× مشاوره رایگان در واتساپ