آدرس: اصفهان خیابان شمس آبادی چهارراه قصر روبروی بانک ملت کوی26(دهش)

کاهش و درمان گودی کمر با ورزش

0888

تاریخ ۱۲ خرداد ۱۳۹۷

0888

گودی کمر هم می‌تواند ارثی باشد یعنی نشعت گرفته از استخوان های بدن، هم می تواند اکتسابی باشد.

ما در ستون فقرات استخوان، تاندون و عضله داریم و حمایت مهره ها از طریق اینها انجام می شود و اگر هر کدام از این ها ضعیف باشد مشکل ایجاد می کند.

مهمترین علت نگهداری ستون فقرات عضلات هستند و به همین دلیل وقتی کسی عضلات شکمش ضعیف باشد گودی کمر ایجاد می شود و علت گودی کمر درصد زیادی از مردم همین موضوع است

 درمان گودی کمر با ورزش

 کشش عضلات خم کننده ران و درمان گودی کمر

برای کاهش و  درمان گودی کمر زانوی پای راست ۹۰ درجه خم شده و کف پا را زمین بگذارید و پای چپ را عقب بکشید بنحوی که زانوی چپ نزدیک زمین قرار گیرد  دست ها روی کمر به سمت جلو تاب بخورید تا عضله ی خم کننده ران چپ ( iliopsoas muscle ) کشیده شود . این استرچ را ۲۰ تا ۳۰ ثانیه نگه دارید و هر بار ۳ تا ۵ بار برای هر پا تکرار کنید .بهتر است این ست تمرین ۵ بار برای هر پا در روز تکرار شود.

a10103417

کشش عضلات کمر و درمان گودی کمر

برای کاهش و درمان گودی کمربه پشت دراز بکشید و دو زانو را با هم خم کرده به سینه بیاورید و با دو دست زانو ها را گرفته و به سمت سینه بکشید تا در کمر احساس کشش کنید ۲۰ تا ۳۰ ثانیه استرچ داده و ۳ تا ۵ بار تکرار کنید .چند نوبت در روز به سراغ این تمرین بروید .

a10103415

 تمرین انقباضی ساده شکم و درمان گودی کمر

برای کاهش و درمان گودی کمر به پشت دراز بکشید و زانوها را خم کنید و دست ها را به ارامی روی زانو گذاشته و سر و شانه را از زمین بلند کنید . ۱۰ شماره نگه دارید و سپس به حالت اول باز گردید .این تمرین را ۵ بار انجام دهید .

 تمرین انقباضی سخت تر شکم و درمان گودی کمر

برای اینکه این تمرین درمان گودی کمر سخت شود می توانید دست ها را در طرفین سر یا بطور ضربدر روی سینه قرار دهید

crunches

 انقباض پیچشی و درمان گودی کمر

برای کاهش و درمان گودی کمربه پشت دراز بکشید . زانو ها را ۹۰ درجه خم کرده کف پاها را روی زمین بگذارید . دست ها طرفین سر قرار گیرد . حالا در حالی که سر و شانه را بلند می کنید با حالت چرخش بلند شوید بطوری که آرنج چپ به زانوی راست نزدیک شود و بالعکس .۵ بار برای هر طرف تکرار کنید . در ففته ی اول ۲ نوبت در روز و در هفته های آتی ۳ نوبت در روز.

crunch_twist

حرکت  پل و درمان گودی کمر

برای  کاهش و درمان گودی کمر به پشت دراز بکشیدو دست ها را طرفین بدن روی زمین بگذارید و زانوها ۹۰ درجه خم شده . سپس ابتدا آرام باسن و سپس کمر را از مین بلند کنید و ۵ تا ۱۰ ثانیه نگه دارید .در هفته  اول ۲ نوبت در روز و در هفته ی دوم ۳ بار در روز انجام دهید.

  • بازدید کنندگان گرامی

برای آشنایی با درمان گودی کمر با چند حرکت ورزشی بر روی لینک کلیک کنید

مقالات مرتبط

ضعف دست ها

تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۹۲ گرچه دست برای تحمل مشکلات زیاد

مشاوره رایگان با دکتر مظاهری مشاوره و تماس
× مشاوره رایگان در واتساپ