کاهش و درمان گودی کمر با ورزش

0888

گودی کمر هم می‌تواند ارثی باشد یعنی نشعت گرفته از استخوان های بدن، هم می تواند اکتسابی باشد.

ما در ستون فقرات استخوان، تاندون و عضله داریم و حمایت مهره ها از طریق اینها انجام می شود و اگر هر کدام از این ها ضعیف باشد مشکل ایجاد می کند.

مهمترین علت نگهداری ستون فقرات عضلات هستند و به همین دلیل وقتی کسی عضلات شکمش ضعیف باشد گودی کمر ایجاد می شود و علت گودی کمر درصد زیادی از مردم همین موضوع است

 درمان گودی کمر با ورزش

 کشش عضلات خم کننده ران و درمان گودی کمر

برای کاهش و  درمان گودی کمر زانوی پای راست ۹۰ درجه خم شده و کف پا را زمین بگذارید و پای چپ را عقب بکشید بنحوی که زانوی چپ نزدیک زمین قرار گیرد  دست ها روی کمر به سمت جلو تاب بخورید تا عضله ی خم کننده ران چپ ( iliopsoas muscle ) کشیده شود . این استرچ را ۲۰ تا ۳۰ ثانیه نگه دارید و هر بار ۳ تا ۵ بار برای هر پا تکرار کنید .بهتر است این ست تمرین ۵ بار برای هر پا در روز تکرار شود.

a10103417

کشش عضلات کمر و درمان گودی کمر

برای کاهش و درمان گودی کمربه پشت دراز بکشید و دو زانو را با هم خم کرده به سینه بیاورید و با دو دست زانو ها را گرفته و به سمت سینه بکشید تا در کمر احساس کشش کنید ۲۰ تا ۳۰ ثانیه استرچ داده و ۳ تا ۵ بار تکرار کنید .چند نوبت در روز به سراغ این تمرین بروید .

a10103415

 تمرین انقباضی ساده شکم و درمان گودی کمر

برای کاهش و درمان گودی کمر به پشت دراز بکشید و زانوها را خم کنید و دست ها را به ارامی روی زانو گذاشته و سر و شانه را از زمین بلند کنید . ۱۰ شماره نگه دارید و سپس به حالت اول باز گردید .این تمرین را ۵ بار انجام دهید .

 تمرین انقباضی سخت تر شکم و درمان گودی کمر

برای اینکه این تمرین درمان گودی کمر سخت شود می توانید دست ها را در طرفین سر یا بطور ضربدر روی سینه قرار دهید

crunches

 انقباض پیچشی و درمان گودی کمر

برای کاهش و درمان گودی کمربه پشت دراز بکشید . زانو ها را ۹۰ درجه خم کرده کف پاها را روی زمین بگذارید . دست ها طرفین سر قرار گیرد . حالا در حالی که سر و شانه را بلند می کنید با حالت چرخش بلند شوید بطوری که آرنج چپ به زانوی راست نزدیک شود و بالعکس .۵ بار برای هر طرف تکرار کنید . در ففته ی اول ۲ نوبت در روز و در هفته های آتی ۳ نوبت در روز.

crunch_twist

حرکت  پل و درمان گودی کمر

برای  کاهش و درمان گودی کمر به پشت دراز بکشیدو دست ها را طرفین بدن روی زمین بگذارید و زانوها ۹۰ درجه خم شده . سپس ابتدا آرام باسن و سپس کمر را از مین بلند کنید و ۵ تا ۱۰ ثانیه نگه دارید .در هفته  اول ۲ نوبت در روز و در هفته ی دوم ۳ بار در روز انجام دهید.

  • بازدید کنندگان گرامی

برای آشنایی با درمان گودی کمر با چند حرکت ورزشی بر روی لینک کلیک کنید
مشاوره رایگان با دکتر مظاهری مشاوره و تماس
× مشاوره رایگان در واتساپ