کاهش درد مچ دست با ورزش مناسب

درد مچ دست به دلایل گوناگونی رخ می دهد. مچ درد می تواند به علت آسیب ناگهانی ایجاد شود که منجر به رگ به رگ شدن و یا شکستگی مچ دست می گردد. اما فشارهای تکراری بر مچ، آرتروز و سندرم تونل کارپال نیز می تواند موجب مچ درد گردد.

ورزش های مناسب برای کاهش درد مچ دست

 خم کردن دست به جلو

مچ دست را به آرامی به طرف جلو خم کنید. به مدت 5 ثانیه دست را در این وضعیت نگه دارید.این حرکت را سه بار در روز و هر بار 10 مرتبه انجام دهید.

خم کردن دست به عقب

مچ دست را به آرامی به طرف عقب خم کنید. به مدت 5 ثانیه دست را در این وضعیت نگه دارید. این حرکت را سه بار در روز و هر بار 10 مرتبه انجام دهید.

حرکت دست به پهلو

مچ دست صدمه دیده را به آرامی به پهلوها حرکت دهید. در پایان هر حرکت، دست را به مدت 5 ثانیه نگه دارید.این حرکت را سه بار در روز و هر بار 10 مرتبه انجام دهید.

حرکت کششی

هر دو کف دست را روی میز قرار داده و به آرامی روی مچ دست، به طرف جلو تکیه کنید.به مدت  15 تا 30 ثانیه در این وضعیت بمانید.این حرکت را سه بار تکرار کنید.

کشش دست

با دست سالم، مچ دست صدمه دیده را به جلو خم کرده و به مدت 15 تا 30 ثانیه نگه دارید.سپس همانند شکل، انگشتان دست صدمه دیده را با اندکی فشار به سمت عقب برده و به مدت 15 تا 30 ثانیه نگه دارید.این حرکت را دو بار انجام دهید.

باز و بسته کردن انگشتان

با از بین رفتن گزگز می توان به آرامی به انجام حرکات قدرتی از نوع ایزومتریک پرداخت که شامل حرکات بعدی است :

انگشتان دست صدمه دیده را باز نموده و سپس به آرامی بر روی مفصل میانی انگشتان و تا ناحیه بالایی کف دست خم کنید.دست را به مدت 5 ثانیه در این وضعیت نگه دارید.این حرکت را سه بار در روز و هر بار 10 مرتبه انجام دهید.

خم کردن مچ به جلو

یک قوطی یا لیوان را با کف دست صدمه دیده گرفته و به طرف بالا نگه دارید.همانند شکل مچ دست را در همان وضعیت خم کرده و برای مدت 5 ثانیه نگه دارید.این حرکت را سه بار در روز و هر بار 10 مرتبه انجام دهید.به تدریج وزن شیء را افزایش دهید.

خم کردن مچ به عقب

شیء مشابه ای را با کف دست صدمه دیده به طرف پایین نگه دارید.مچ دست را همانند شکل به طرف بالا خم کرده و به مدت 5 ثانیه در این وضعیت نگه دارید.این حرکت را سه بار در روز و هر بار 10 مرتبه انجام دهید.

تقویت دست

با دست صدمه دیده یک توپ پلاستیکی نرم را به مدت 5 ثانیه فشار دهید.این حرکت را 10 بار در روز انجام دهید.

منبع : وبلاگ دکتر دقاق زاده , تبیان

دکتر علی فرخانی متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
اصفهان.خیابان شمس آبادی.چهارراه قصر.روبروی بانک ملت.کوی26(دهش)