پیشگیری از آسیب های كمر

Back-Pain-Myths-and-Facts

پیشگیری از آسیب های  كمر

هر فردی ممكن است به كمر درد مبتلا‌ شود اما بعضی از مشاغل خطر آسیب ها را دو چندان می‌كند . به عنوان مثال رانندگان كامیون كه مدت‌های طولا‌نی در معرض تكان‌های كامیون به رانندگی می‌پردازند بیشتر بهآسیب های كمری دچار می‌شوند. فعا لیت‌های روز مره نیز باعث صدمات كمر می‌شوند حتی با نشستن به ستون مهره‌ها فشار وارد می‌شود .مادران باردار كه دردها و فشارهای متفاوتی را در ناحیه كمر تجربه می‌كنند، والدینی كه فرزندان و كودكان خود را از زمین بلند می‌كنند نیز در معرض خطر ابتلا‌ به كمر درد هستند.ما برای دوری از خطر كمر درد نباید هیچ فعالیت سنگینی را دست كم بگیریم.

برای در امان بودن ازآسیب های  كمر باید خطر زایی هر فعالیت را با بكار گیری اصول ساده ذیر به حداقل رساند.

-هیچگاه خمیده راه نروید زمانی كه ایستاده یا نشسته‌اید انحنای پایین كمر را به حالت طبیعی خود نگه دارید .

-‌ برای بلند كردن اجسام از زمین روی کمر خم نشوید و سعی كنید زانو‌ها را خم كنید و پشت را صاف نگه دارید حتی الا‌مكان جسم را به بدن نزدیک نمایید.

-‌ برای مدت زیاد در یک وضعیت ننشینید . به‌خصوص برای رانندگان كه هر چند وقت یک بار باید از خودرو پیاده شوند و راه بروند.

-‌ حتی الا‌مكان سعی شود از زیر اندازهای مناسب برای خوابیدن استفاده گردد بطوری كه كمر در حالت صاف باقی بماند.

تقویت عضلا‌ت كمر

عضلا‌ت پشت حافظ ساختمان و جنبش ستون مهره‌ها به شمار رفته و نقش اتصال آن ها را به عهده دارد . به همین جهت سلا‌مت عضلا‌ت پشت در پرهیز از صدمات یا بهبود از صدمات اهمیت زیادی دارد . اما مطالعات اخیر نشان می‌دهد كه عامل اساسی در دوری از صدمات كمر به شرایط عمومی‌جسمانی شما بستگی دارد و ربطی به قدرت عضلا‌ت پشت ندارد.اولین اقدام بعد از صدمات انجام تمرینات ورزشی نرم برای كسب و بهبود ضریب انعطاف عضلا‌نی است. زمانی كه شما بهبود پیدا می‌كنید و هیچگونه دردی را احساس نمی‌كنید پزشك به شما تمرینات قدرتی و جنبشی را توصیه می‌كند.

تمرینات جنبشی کمردرد

-‌ روی زمین به پشت بخوابید و زانوها را خم كنید .لگن را به آرامی‌بچرخانید و كمر را به سمت زمین مماس نمایید. به حالت اول بر گردید و چند بار این تمرین را انجام دهید.
‌- دمر بخوابید و به آرامی‌سر را بالا‌ بیاورید. این تمرین را چند بار انجام دهید.
-‌ دمر بخوابید و با كمك ساعدها بالا‌ تنه را بالا‌ آورده و این تمرین را چندین بار انجام دهید.
-‌ دوچرخه ثابت سوار شوید.
-‌ در آب شنا كنید.

در مرکز جامع توانبخشی و طب فیزیکی دکتر فرخانی از بهترین و پیشرفته ترین روش های درمان مانند روش لیزر درمانی برای ارائه موثرترین درمان ها برای کلیه بیماران عزیز از جمله مبتلایان به کمردرد استفاده می شود.

منبع : ایردن

مشاوره رایگان با دکتر مظاهری مشاوره و تماس
× مشاوره رایگان در واتساپ