آدرس: اصفهان خیابان شمس آبادی چهارراه قصر روبروی بانک ملت کوی26(دهش)

پیشگیری از آسیب های کمر

Back-Pain-Myths-and-Facts

تاریخ ۱۲ خرداد ۱۳۹۷

Back-Pain-Myths-and-Facts

پیشگیری از آسیب های  کمر

هر فردی ممکن است به کمر درد مبتلا‌ شود اما بعضی از مشاغل خطر آسیب ها را دو چندان می‌کند . به عنوان مثال رانندگان کامیون که مدت‌های طولا‌نی در معرض تکان‌های کامیون به رانندگی می‌پردازند بیشتر بهآسیب های کمری دچار می‌شوند. فعا لیت‌های روز مره نیز باعث صدمات کمر می‌شوند حتی با نشستن به ستون مهره‌ها فشار وارد می‌شود .مادران باردار که دردها و فشارهای متفاوتی را در ناحیه کمر تجربه می‌کنند، والدینی که فرزندان و کودکان خود را از زمین بلند می‌کنند نیز در معرض خطر ابتلا‌ به کمر درد هستند.ما برای دوری از خطر کمر درد نباید هیچ فعالیت سنگینی را دست کم بگیریم.

برای در امان بودن ازآسیب های  کمر باید خطر زایی هر فعالیت را با بکار گیری اصول ساده ذیر به حداقل رساند.

-هیچگاه خمیده راه نروید زمانی که ایستاده یا نشسته‌اید انحنای پایین کمر را به حالت طبیعی خود نگه دارید .

-‌ برای بلند کردن اجسام از زمین روی کمر خم نشوید و سعی کنید زانو‌ها را خم کنید و پشت را صاف نگه دارید حتی الا‌مکان جسم را به بدن نزدیک نمایید.

-‌ برای مدت زیاد در یک وضعیت ننشینید . به‌خصوص برای رانندگان که هر چند وقت یک بار باید از خودرو پیاده شوند و راه بروند.

-‌ حتی الا‌مکان سعی شود از زیر اندازهای مناسب برای خوابیدن استفاده گردد بطوری که کمر در حالت صاف باقی بماند.

تقویت عضلا‌ت کمر

عضلا‌ت پشت حافظ ساختمان و جنبش ستون مهره‌ها به شمار رفته و نقش اتصال آن ها را به عهده دارد . به همین جهت سلا‌مت عضلا‌ت پشت در پرهیز از صدمات یا بهبود از صدمات اهمیت زیادی دارد . اما مطالعات اخیر نشان می‌دهد که عامل اساسی در دوری از صدمات کمر به شرایط عمومی‌جسمانی شما بستگی دارد و ربطی به قدرت عضلا‌ت پشت ندارد.اولین اقدام بعد از صدمات انجام تمرینات ورزشی نرم برای کسب و بهبود ضریب انعطاف عضلا‌نی است. زمانی که شما بهبود پیدا می‌کنید و هیچگونه دردی را احساس نمی‌کنید پزشک به شما تمرینات قدرتی و جنبشی را توصیه می‌کند.

تمرینات جنبشی کمردرد

-‌ روی زمین به پشت بخوابید و زانوها را خم کنید .لگن را به آرامی‌بچرخانید و کمر را به سمت زمین مماس نمایید. به حالت اول بر گردید و چند بار این تمرین را انجام دهید.
‌- دمر بخوابید و به آرامی‌سر را بالا‌ بیاورید. این تمرین را چند بار انجام دهید.
-‌ دمر بخوابید و با کمک ساعدها بالا‌ تنه را بالا‌ آورده و این تمرین را چندین بار انجام دهید.
-‌ دوچرخه ثابت سوار شوید.
-‌ در آب شنا کنید.

در مرکز جامع توانبخشی و طب فیزیکی دکتر فرخانی از بهترین و پیشرفته ترین روش های درمان مانند روش لیزر درمانی برای ارائه موثرترین درمان ها برای کلیه بیماران عزیز از جمله مبتلایان به کمردرد استفاده می شود.

منبع : ایردن

مقالات مرتبط

مشاوره رایگان با دکتر مظاهری مشاوره و تماس
× مشاوره رایگان در واتساپ