پلی داکتیلی Polydactyly یا چند انگشتی شایعترین عارضه مادرزادی پنجه پا است. در این عارضه پنجه پا شش انگشت یا بیشتر دارد.

  پلی داکتیلی میتواند همراه با سینداکتیلی یا چسبیده بودن انگشتان باشد. این عارضه میتواند در 30 درصد موارد بصورت ارثی و خانوادگی باشد ولی گاهی هم بدون وجود سابقه فردی مشابه در خانواده بروز میکند. پلی داکتیلی گاهی اوقات همراه با بعضی بیماری های ژنتیکی است. این بیماری هر 1000 تولد در دو نفر دیده میشود.

انگشت اضافه بیشتر در طرف خارجی پنجه پا است ولی میتواند در طرف داخل و حتی وسط هم باشد. انگشت اضافه میتواند بصورت فقط یک زائده پوستی باشد و یا میتواند کاملتر بوده و بیشتر شبیه یک انگشت باشد. در کاملترین حالت کاملا شبیه یک انگشت معمولی استخوان داشته و به استخوان های کف پا مفصل میشود.

درمان پلی داکتیلی پا بیشتر به منظور زیبایی و یا راحتی در پوشیدن کفش است و معمولا در سن یک سالگی صورت میگیرد. درمان با عمل جراحی است که در آن انگشت اضافه خارج شده و پوست محل اتصال آن بسته میشود.

منبع : ایران ارتوپد

مشاوره رایگان با دکتر مظاهری مشاوره و تماس
× مشاوره رایگان در واتساپ