اعصاب بافت های ظریفی هستند. آنها به راحتی به علت تحت فشار قرار گرفتن، کشیده شدن یا پاره شدن آسیب میبینند. اعصاب حس لمس و درد را از اندام ها به مغز میبرند و دستورات لازم برای حرکت اندام ها را از مغز به آنها میرسانند. با آسیب دیدن عصب ممکن است حس یا حرکت یا هردو آنها در اندام دچار اختلال شود.

آناتومی عصب

اعصاب مانند سیم های برق هستند و کارشان انتقال پیام از مغز به اندام ها و بالعکس است. چند نوع عصب در بدن وجود دارد که اعصاب حسی و اعصاب حرکتی بخشی از آنها هستند. همانطور که گفتیم کار یک عصب حسی انتقال حس لمس، درد، فشار، حرارت یا حس های دیگر به مغز است. عصب حرکتی هم دستورات مغز را به عضله اندام میفرستد تا منقبض شده و موجب حرکت اندام شود.

 اعصاب مانند کابل های برق بوده و از رشته های بسیار ظریفی به نام آکسون Axon درست میشوند. هر چند آکسون در داخل یک غلاف نازک قرار گرفته و یک دسته را تشکیل میدهد. هرچند دسته هم در داخل یک غلاف بزرگتر قرار گرفته و دسته بزرگتری را درست میکنند. این کار چند بار تکرار میشود تا در نهایت اعصاب بزرگتر درست میشوند. یک عصب ممکن است آنقدر نازک باشد که با چشم دیده نشود. عصب انگشت در حد یک میلیمتر قطر دارد.

 علت آسیب عصب دست

 گاهی اوقات به علت فشار خارجی یا به علت کشیده شدن عصب، آکسون ها پاره میشوند ولی چون غلاف های آنها مقاومت بیشتری دارند سالم میمانند. در این وضعیت، قسمتی از اکسون که از محل آسیب تا اندام است از بین میرود ولی قسمتی که از مغز تا محل آسیب دیده است زنده میماند.
بتدریج این قسمت زنده مانده در درون کانال هایی که همان بقایای غلاف ها هستند شروع به رشد میکنند و سرانجام دوباره به اندام میرسند. به این صورت بعد از مدتی عصبی که فعالیت خود را به علت آسیب از دست داده بود مجدداً شروع به فعالیت میکند.

رشد عصب در داخل این غلاف ها حدود روزی یک میلیمتر یا ماهی یک اینچ است. بنابراین بطور مثال اگر آسیب عصب در ناحیه ساعد باشد ممکن است یک سال طول بکشد تا حس انگشت دست دوباره برگردد. قبل از برگشت حس به انگشت معمولاً یک احساس سوزن سوزن شدن در محل بوجود میاید که گرچه ناخوشایند است ولی نشانه بهبود عصب است. اگر در حین آسیب اولیه، غلاف عصب هم از بین برود متاسفانه اتفاقات ذکر شده صورت نپذیرفته و کارکرد عصب برگشت نمیکند.

منبع : ایران ارتوپد

مطالب مرتبط

فهرست
Call Now Buttonمشاوره و تماس