پارگی دیسک کمر

پارگی دیسک کمر

پارگی دیسک کمر

سیاتیک

قسمت بیرون زده روی نخاع یا رشته های نخاع فشار وارد می كند و سبب بروزدرد در ناحیه کمربا انتشار به پاها می شود. پارگی دیسك كمری ، بیماری سیاتیک نیز نامیده می شود.

علل ایجاد پارگی دیسك  کمر

از حدود 15 سالگی به بعد دیسک بین مهره ای دچار تغییراتی می شود كه اجتناب ناپذیر است. این تغییرات به كاهش میزان آب موجود دردیسک و كاهش انعطاف پذیری آن منجر می شود. این تغییرات دژنراسیون نامیده میشود و در برخی افراد بدلایل ژنتیکی زودتر بروز می كند و به عبارت دیگر زودتر فرسوده میشود . در صورت وارد آمدن فشار نامناسب به دیسك فرسوده، دیسک دچار پارگی و بیرون زدگی می شود و این بیرون زدگی روی نخاع یا رشته های آن فشار وارد می كند.

پارگی دیسك در ناحیه كمری، سبب بروز درد در ناحیه كمر و باسن و پشت یا جلوی ران می شود. اگر فشار روی رشته های نخاعی زیاد باشد، بیمار علایمی نظیر درد، بی حسی، گزگز  و مورمور، احساس سردی یا گرمی، گرفتگی مكرر عضلانی، ضعف یا لاغر شدن پیدا می كند، بیمار نمی تواند براحتی خم شود و هنگام خم شدن احساس می كند كه رگی در پشت زانویش كشیدگی پیدا می كند. درد بیماران با سرفه زدن تشدید می شود.

 منبع: وبلاگ دکتر بیدکی

دکتر علی فرخانی متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
اصفهان.خیابان شمس آبادی.چهارراه قصر.روبروی بانک ملت.کوی26(دهش)