ورزش های موثر در پیشگیری از ساییدگی مفاصل

42-18378639
انجام برخی حرکات ورزشی  از جمله ایروبیک، پیاده روی، استفاده از دوچرخه ثابت در منزل، دو و شنا می تواند از بروز و پیشرفت سائیدگی مفاصل کمک بسزایی نمایند. همچنین تقویت عضلات اندام پائینی بخصوص عضله چهار سر ران می‌تواند به اندازه داروهای ضد درد، در درمان سائیدگی مفصلی مؤثر باشد.

اجتناب از انجام فعالیت های توصیه شده توسط پزشک بعلت نگرانی بدترشدن سائیدگی مفصل اشتباه بوده و باید توجه داشت که بی‌حرکتی می‌تواند باعث پیشرفت سائیدگی مفصلی گردد. همچنین انجام نادرست این حرکات باعث افزایش علائم و درد می‌گردد. اگر انجام ورزش باعث تشدید درد شد، به این معنی است که باید مقدار فعالیت کمتر گردد و بطور تدریجی میزان فعالیت  افزایش داده شود.

مشاوره رایگان با دکتر مظاهری مشاوره و تماس
× مشاوره رایگان در واتساپ