آدرس: اصفهان خیابان شمس آبادی چهارراه قصر روبروی بانک ملت کوی26(دهش)

ورزش های دررفتگی مفصل شانه

110823_723

تاریخ ۲۷ مهر ۱۳۹۲

شانه متحرک ترین مفصل بدن است. این مفصل می تواند در خیلی از جهات بچرخد ولی همین خصوصیت موجب می شود احتمال دررفتگی مفصل هم بیشتر از مفاصل دیگر شود. مفصل شانه از در کنار هم قرار گرفتن دو استخوان تشکیل می شود. در این مفصل قسمت بالایی استخوان بازو که به سر استخوان بازو معروف است با قسمتی از استخوان کتف که آن را حفره گلنوئید Glenoid می گویند در کنار یکدیگر قرار می گیرند.

پایداری مفصل شانه عمدتاً  توسط بافت هایی که در اطراف مفصل وجود دارد تامین می شود. کپسول مفصلی و لیگامان ها و عضلات اطراف مفصل، سر استخوان بازو را در سر جایش در داخل حفره گلنوئید پایدار نگه می دارند. در حین دررفتگی مفصلی، این بافت ها پاره می شوند.

ورزش های دررفتگی شانه

ورزشهای دررفتگی شانه

منبع : ایران ارتوپد , دکتر رئیسی و دکتر احدی

مقالات مرتبط

مشاوره رایگان با دکتر مظاهری مشاوره و تماس
× مشاوره رایگان در واتساپ