آدرس: اصفهان خیابان شمس آبادی چهارراه قصر روبروی بانک ملت کوی26(دهش)

ورزش های اختصاصی و تقویت عضلات زانو

hhs1220

تاریخ ۱۲ خرداد ۱۳۹۷

hhs1220

با چند ورزش می توان عضلات زانو را به طور اختصاصی تقویت کرد. یکی از این ورزش ها، این است که روی زمین بنشینند و پای خود را دراز کنند و به حالتی قرار گیرند که به مفصل شان فشاری وارد نیاید. سپس به حالت در جا عضله جلوی ران خود را منقبض کنند و تا ۱۰ شماره به همین حالت نگه دارند.

می توان برای مثال، صبح سه بار، ظهر سه بار و شب هم سه بار این کار را انجام دهید، البته در روزهای ابتدایی بهتر است زاید به اندام های شان فشار وارد نیاورید و به تدریج و به صورت هفته ای یک بار، شدت یا مدت تمرین را به مقدار ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش دهید.

این نوع ورزش برای عضله چهار سر ران یا جلوی ران است. برای پشت ران هم می توان عضله پشت ران را منقبض کرد و به طور مشابه با تعداد و مدت گفته شده عمل کرد.

جهت آشنایی با ورزش نامناسب و آسیب های زانو اینجا کلیک کنید

مقالات مرتبط

مشاوره رایگان با دکتر مظاهری مشاوره و تماس
× مشاوره رایگان در واتساپ