ورزش های مخصوص در رفتگي مفصل شانه

تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۹۲

 [sbu_post_image]

شانه متحرک ترین مفصل بدن است. این مفصل می تواند در خیلی از جهات بچرخد ولی همین خصوصیت موجب می شود احتمال دررفتگی مفصل شانه هم بیشتر از مفاصل دیگر شود. مفصل شانه از در کنار هم قرار گرفتن دو استخوان تشکیل می شود. در این مفصل قسمت بالایی استخوان بازو که به سر استخوان بازو معروف است با قسمتی از استخوان کتف که آنرا حفره گلنوئید Glenoid می گویند در کنار یکدیگر قرار می گیرند.

پایداری مفصل شانه عمدتاً  توسط بافت هایی که در اطراف مفصل وجود دارد تامین می شود. کپسول مفصلی و لیگامان ها و عضلات اطراف مفصل، سر استخوان بازو را در سر جایش در داخل حفره گلنوئید پایدار نگه می دارند. در حین دررفتگی مفصلی، این بافت ها پاره می شوند.

ورزش هاي مخصوص در رفتگي مفصل شانه

منبع : ایران ارتوپد , وبلاگ دکتر دقاق زاده

مقالات مرتبط

مشاوره رایگان با دکتر مظاهری مشاوره و تماس
× مشاوره رایگان در واتساپ