آدرس: اصفهان خیابان شمس آبادی چهارراه قصر روبروی بانک ملت کوی26(دهش)

ورزش در پیشگیری و درمان پوکی استخوان

running

تاریخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۲

 [sbu_post_image]

تحریکات طبیعی برای استخوان به منظور حفظ قدرت آن، نیروهایی است که در نتیجه جاذبه زمین و تنش های ایجاد شده به وسیله فعالیت عضلات به استخوان وارد می شوند. بنابراین ورزش در دراز مدت، در کاهش خطر شکستگی ناشی از پوکی استخوان نقش اساسی دارد. شواهد زیادی در دست است که نشان می دهد انجام فعالیت های ورزشی مناسب قادر است تراکم تودۀ استخوانی را افزایش دهد.

تمرین درمانی در افرادی که دارای پوکی استخوان زیادی هستند نیز می تواندمی تواند مؤثر باشد. در این گروه افراد هدف از تمرین درمانی جلوگیری از ایجاد شکستگی های بیشتر است. این امر با افزایش قدرت عضلات، بهبود وضعیت تعادلی و تحمل عضلانی رخ می دهد. در این گروه افراد انجام ورزش های صحیح باعث بهبود وضعیت قلبی- عروقی فرد نیز می شود و اطمینان و جرأت بیمار را نیز بر می گرداند.

برگرفته از کتاب پوکی استخوان

مقالات مرتبط

مشاوره رایگان با دکتر مظاهری مشاوره و تماس
× مشاوره رایگان در واتساپ