نوار عصب نوار عضله

نوار عصب, نوار عضله, نوار عصب نوار عضله, کاربرد نوار عصب و عضله

تاریخ ۱۹ خرداد ۱۳۹۷

نوار عصب و عضله
نوار عصب و عضله

سرعت هدايت عصبيNerve Conduction Study, NCV

در اين تست سرعت هدايت امواج در طول يك عصب بررسي مي شود .براي اين كار ابتدا عصب توسط تحريك الكتريكي ،تحريك مي شود.

اين كار معمولا توسط قرار دادن دو الكترود از جنس نمد كه با سرم مرطوب شده اند و تحريك الكتريكي خفيف انجام مي شود. اين كار باعث تحريك عصب شده و موج عصبي حاصله توسط دو الكترود ديگر ثبت مي شود. سرعت هدايت عصبي بر اساس فاصله بين الكترود هاي تحريك كننده و ثبت كننده و همچنين زماني كه طول كشيده موج حاصله درعصب اين مسير را طي كند محاسبه مي شود. به جز موارد خاص ، همراه با تعين سرعت عصبي ،الكترو ميوگرافي نيز انجام مي شود

آمادگي براي اين تست

·       دماي بدن نبايد پايين باشد

·        از مصرف كرم وپماد خودداري شود

بيماراني كه تست هدايت عصبي به تشخيص انها كمك مي كند

·        نوروپاتي ديابتي

·        سندروم گيلن باره

·        نوروپاتي در اثر نارساي مزمن كليه

·        سندرم تونل کارپال (گير افتادن عصب در مچ دست)

·        آسيب شبكه عصبي گردن يا كمر

·        شاركوت ماري توث

·        بي حسي، مورمور شدن و گز گز دست و پا

·        فلج بلز (فلج عصب صورتي )

·        اختلال يا آسيب  در عصب اولنا ، مدين، راديال،پروتئال. تيبيال

احتياط

در صورت داشتن پيس ميكر قلبي به پزشك اطلاع داده شود.

نوار عضله

الكترو ميو گرافي ( EMG, Electromyography  )

الكترو ميو گرافي براي ارزيابي سلامت يك عضله يا عصب ان عضله انجام مي شود. براي انجام اين تست يك الكترود سوزني در عضله وارد مي شود وفعاليت الكتريكي عضله از اين طريق ثبت مي شود . نوع موج ايجاد شده بر صفحه مانيتور و صداي موج جهت تشخيص بكار مي رود.

بعد از قرار داشدن الكترود از بيمار خواسته مي شود كه عضله خود را ابتدا به مقدار كم وسپس با درجات بيشتري منقبض كند.

براي انجام تست فرد نبايد گرسنه باشد و لباس راحتي پوشيده باشد.

اين تست در افرادي كه دچار آسيب عصبي يا ضعف عضلاني شده باشند انجام مي شود. مي توان به بيماريهاي زير اشاره نمود

·       ضعف عضلاني

·       پلي ميوزيت و التهاب عضله

·       ميو پاتي/ ديستروفي عضلاني/ بيماري دوشن

·       سندرم تونل كارپ

·       آسيب عصب مديان، اولنا ،راديال و….

·       آسيب شبكه عصبي

·      درد  كمر ، درگیری و آسیب عصب سياتيك

·       درد گردن

·       نوروپاتي محيطي

در صورت وجود اختلال خونريزي دهنده يا ،بيماري قلبي پزشك اطلاع داده مي شود.

 منبع: وبلاگ دکتر رئیسی و دکتر احدی

مقالات مرتبط

مشاوره رایگان با دکتر مظاهری مشاوره و تماس
× مشاوره رایگان در واتساپ