آدرس: اصفهان خیابان شمس آبادی چهارراه قصر روبروی بانک ملت کوی26(دهش)

نرمش های کششی آرنج

neoprene-tennis-elbow-strap

تاریخ ۵ آذر ۱۴۰۲

آرنج، یکی از اعضای دست انسان، اتصال مهمی را بین دو استخوان زند زیرین و زند زبرین ساعد به استخوان بازو فراهم می‌کند. تمرینات و حرکات کششی و تقویتی، بخش حیاتی از روند درمان بیماری‌ها و مشکلات آرنج می‌باشند. در زیان‌های مختلف ضایعات اندام فوقانی، آرنج ممکن است تحت محدودیت حرکتی قرار گیرد و نیاز به بازپروری داشته باشد. به عنوان مثال، پس از شکستگی بازو که تحت درمان گچ‌گیری یا عمل جراحی قرار گیرد، آرنج به محدودیت حرکتی دچار می‌شود. به منظور جلوگیری یا درمان این محدودیت، انجام حرکات کششی و تقویتی آرنج ضروری است. در مواقع شکستگی آرنج یا آسیب‌های مفصل آرنج، خطر محدودیت حرکتی آرنج وجود دارد و بدون اجرای نرمش‌های کششی و تقویتی، فرآیند درمان به طور کامل انجام نمی‌شود.

نرمش های کششی

نرمش های کششی آرنج شامل حرکات زیر هستند

چرخش ساعد

ابتدا آرنج را ۹۰ درجه خم می‌کنیم و آن را در کنار تنه خود قرار می‌دهیم و تا آخر نرمش در همین حالت نگه می‌داریم. سپس ساعد را به سمت خارج می‌چرخانیم بطوریکه کف دست به سمت سقف اطاق باشد و پشت دست به سمت کف اطاق مثل اینکه می‌خواهیم چیزی را در کف دست خود قرار دهیم. این حالت را برای ۱۰-۵ ثانیه حفظ می‌کنیم. سپس در حالیکه آرنج همچنان ۹۰ درجه خم است ساعد را به داخل می‌چرخانیم بطوریکه کف دست ما به طرف کف زمین قرار گیرد و پشت دست ما به طرف سقف باشد. این حالت را هم ۱۰-۵ ثانیه حفظ می‌کنیم.

هر حرکت را در سه ست ده تایی اجرا می‌کنیم. در صورت عدم توانایی در انجام کامل چرخش دست در دو جهت، این موضوع مشکلی ندارد. انجام چرخش تا جایی که قدرت داریم امکان‌پذیر است. باید ساعد را به هر دو جهت بچرخانیم تا در انتهای حرکت، درد کوتاهی در آرنج یا مچ دست احساس شود. در هر دوره ۱۰-۵ ثانیه‌ای که دست را در این حالت نگه می‌داریم، باید این درد به طور موقت احساس گردد.

335 5

خم و راست کردن آرنج

در این حرکت، با ایستادن سرپا، آرنج را به قدری خم می‌کنیم که دست به حد ممکن به شانه نزدیک شود. سپس، با آرامی دست را به پایین می‌آوریم تا آرنج به حالت صاف و کشیده درآید. این حرکت را به صورت سه ست ده تایی انجام می‌دهیم.

335 13

خم و راست کردن آرنج با فشار

ایستاده یا نشسته، در ابتدا مچ دست طرف مشکل دار را با دست سالم گرفته و با استفاده از فشار دست سالم، آرنج طرف مشکل دار را تا جاییکه ممکن است خم می‌کنیم، به‌طوری‌که دست به شانه نزدیک شود. این حالت را به مدت ۱۰-۵ ثانیه حفظ کرده و سپس به‌آرامی دست را به پایین می‌آوریم تا آرنج به حالت صاف و کشیده درآید. پس از این مرحله، با دست سالم، مچ دست طرف مشکل دار را مجدداً کشیده و با فشار کمک می‌کنیم تا آرنج به حالت صاف و کشیده درآید. این حالت کشش را نیز برای ۱۰-۵ ثانیه حفظ می‌کنیم. این حرکات را در جهت خم کردن و باز کردن آرنج هر بار ده مرتبه اجرا می‌کنیم. در انجام این حرکات، توجه داریم که هم خم کردن و هم راست کردن آرنج را تا جایی انجام دهیم که درد موقتی در آرنج احساس شود.

335 4

منبع: ویکی پدیا , ایران ارتوپد

مقالات مرتبط

مشاوره رایگان با دکتر مظاهری مشاوره و تماس
× مشاوره رایگان در واتساپ