آدرس: اصفهان خیابان شمس آبادی چهارراه قصر روبروی بانک ملت کوی26(دهش)

نرمش های مناسب کاربران کامپیوتر

b54ea167d747c7b6418ae6ea76b561ef

تاریخ ۴ آذر ۱۳۹۲

b54ea167d747c7b6418ae6ea76b561ef
حرکت اول

حرکت اول را مطابق شکل می بینید. در این حرکت، کمر را به حالت قائم در آورید. حال دست ها را از پشت گره کنید. سپس با حرکت فنری هر دو دست سعی کنید کشش متعادلی را در عضلات پشت بازو و ساعد خود پدید کورید. این حرکت را ۱۰ مرتبه و در ۳ مرحله متوالی با فواصل یک دقیقه انجام دهید.

varzesh-1

حرکت دوم

این حرکت هم مطابق شکل تقریبا شبیه حرکت قبلی است، با این تفاوت که این حرکت را می بایست از بالا اجرا کرد. در این حرکت، عضلات زیر بغل و قسمت پشتی عضله دلتوئید بسیار درگیر می شود که در رفع خستگی دست ها بسیار مفید است. این حرکت نیز می بایست به شکل فنری ۱۰ مرتبه و در ۳ ست با فاصله یک دقیقه انجام شود.

حرکت سوم

این حرکت دقیقا برای تقویت عضله زیر بغل است و می بایست با دقت انجام گیرد. برای انجام این حرکت باید بلند شوید و پاها را به عرض شانه باز کنید. حال مطابق شکل، آرنج دست راست را با دست چپ بگیرید و مطابق شکل، حرکت کششی را انجام دهید. یک بار دیگر هم، حرکت را برای دست چپ اجرا کنید. سعی کنید حرکت به آرامی و مطابق توانایی شما انجام شود. این حرکت را ۱۰ مرتبه و در ۳ ست با فاصله یک دقیقه برای هر دست انجام دهید.

حرکت چهارم

این حرکت برای تقویت عضلات شانه است و به سرعت خستگی این عضلات را می گیرد. برای انجام این حرکت در حالی که نشسته اید یا ایستاده اید، شانه های خود را به آرامی بالا بیاورید و آرام به حالت قبلی برگردانید. این حرکت را ۱۵ مرتبه و در ۳ ست به فاصله یک دقیقه اجرا کنید.

varzesh-2

حرکت پنجم

روی صندلی بنشینید. دست راست را مطابق شکل بدون آن که از مفصل آرنج خم شود، بلند کنید و به حالت کشیده درآورید. سعی کنید تمامی عضلات ناحیه پشت ساعد، پشت بازو و زیر بغل شما کشیده شود. این حرکت را ۱۵ مرتبه در ۳ ست و به فاصله یک دقیقه انجام دهید.

حرکت ششم

این حرکت در رفع خستگی انگشتان و مچ دست بسیار موثر است. مطابق شکل کف دست ها را به هم بچسبانید و حرکت چرخشی دست را از مفصل مچ دست انجام دهید. این حرکت را ۱۵ مرتبه و در ۳ ست با فاصله یک دقیقه انجام دهید. سعی کنید هنگام انجام این حرکت بایستید، یا به حالت صحیح و اصولی پشت میز خود قرار بگیرید. آنچه در اجرای همه این حرکات ارزش دارد، پرهیز از هر نوع شتاب زدگی است، زیرا اگرچه این حرکات سبب رفع خستگی فرد می شود، ولی اگر به سرعت انجام شود، می تواند باعث کشیدگی دردناک عضلات شود.

منبع : دکتر شجاعی

مقالات مرتبط

مشاوره رایگان با دکتر مظاهری مشاوره و تماس
× مشاوره رایگان در واتساپ