آدرس: اصفهان خیابان شمس آبادی چهارراه قصر روبروی بانک ملت کوی26(دهش)

نرمش هایی در درمان درد پاشنه پا

310_orig

تاریخ ۱۲ خرداد ۱۳۹۷

ذ
درد پاشنه ممکن است از فشرده‌شدن یک عصب یا التهاب یک مفصل ناشی شود اما شایع‌ترین علت درد پاشنه پا ناشی از التهاب نیام کف پاست. این بیماری از استخوان پاشنه شروع می‌شود و تا انگشتان پا ادامه می‌یابد. درد ممکن است ناشی از کشیده‌شدن نیام کف پایی باشد و برخی اوقات به التهاب یا پارگی در بافت آن منجر شود.

درد پاشنه پا اغلب به تدریج پدید می‌آید اما امکان اینکه به طور ناگهانی و به شدت ایجاد شود نیز وجود دارد. اگرچه ممکن است هر دو پا گرفتار شوند اما این حالت اغلب در یکی از پاها روی می‌دهد. این درد به طور معمول با خم‌کردن پا به بالا از بین می‌رود ولی در صورت ایستادن یا نشستن طولانی‌مدت عود می‌کند. بالارفتن از پله‌ها یا ایستادن روی نوک پنجه می‌تواند دردناک باشد.

ورزش های مناسب در رفع درد پاشنه پا

انجام برخی نرمش های خاص که عضلات پشت ساق فاشیای پلانتار را تحت کشش ملایم قرار داده و آنها را نرم و قابل انعطاف می کنند در درمان این بیماری بسیار موثرند. این نرمش ها عبارتند از

 کشش عضلات پشت ساق        

به طرف یک دیوار بایستید. یک پا را جلوتر از پای دیگر قرار میدهیم بطوریکه یک زانو کمی خم و و زانوی دیگر کاملاً صاف باشد. کف هر دو دست را هم به دیوار جلو تکیه می دهیم. سپس بدون اینکه محل کف پاها روی زمین را تغییر دهیم سعی می کنیم تنه خود را به دیوار نزدیک تر کنیم، زانوی خم شده را بیشتر خم کنیم تا در پایی که زانویش صاف است مچ پا بیشتر خم شود.

با این کار عضلات پشت ساق و تاندون آشیل تحت کشش قرار میگیرند. این کار را خیلی به آرامی انجام می دهیم تا وقتی که یک کشش ملایم را در پشت پا احساس کنیم. وضعیت را برای ده ثانیه حفظ کرده و سپس به  آرامی به حالت اول باز می گردیم. نرمش را ۲۰ مرتبه تکرار می کنیم.

310_origکشش فاشیای پلانتار 

در حالت نشسته پای مبتلا را روی زانوی سالم قرار می دهیم و پنجه پا را با دست گرفته و به طرف خود میکشیم تا فاشیای کف پا در حالت کشش قرار گیرد. به مدت ده ثانیه این کشش را ادامه داده و سپس به حالت اول باز می گردیم. ۲۰ مرتبه نرمش را انجام می دهیم.

مقالات مرتبط

مشاوره رایگان با دکتر مظاهری مشاوره و تماس
× مشاوره رایگان در واتساپ