نرمش هایی در درمان درد پاشنه پا

تاریخ ۱۲ خرداد ۱۳۹۷

ذ
درد پاشنه ممکن است از فشرده‌شدن يک عصب يا التهاب يک مفصل ناشي شود اما شايع‌ترين علت درد پاشنه پا ناشي از التهاب نيام کف پاست. اين بيماری از استخوان پاشنه شروع مي‌شود و تا انگشتان پا ادامه مي‌يابد. درد ممکن است ناشي از کشيده‌شدن نيام کف پايي باشد و برخي اوقات به التهاب يا پارگي در بافت آن منجر شود.

درد پاشنه پا اغلب به تدريج پديد مي‌آيد اما امکان اينکه به طور ناگهاني و به شدت ايجاد شود نيز وجود دارد. اگرچه ممکن است هر دو پا گرفتار شوند اما اين حالت اغلب در يکي از پاها روی مي‌دهد. اين درد به طور معمول با خم‌کردن پا به بالا از بين مي‌رود ولي در صورت ايستادن يا نشستن طولاني‌مدت عود مي‌کند. بالارفتن از پله‌ها يا ايستادن روي نوک پنجه مي‌تواند دردناک باشد.

ورزش های مناسب در رفع درد پاشنه پا

انجام برخی نرمش های خاص که عضلات پشت ساق فاشیای پلانتار را تحت کشش ملایم قرار داده و آنها را نرم و قابل انعطاف می کنند در درمان این بیماری بسیار موثرند. این نرمش ها عبارتند از

 کشش عضلات پشت ساق        

به طرف یک دیوار بایستید. یک پا را جلوتر از پای دیگر قرار میدهیم بطوریکه یک زانو کمی خم و و زانوی دیگر کاملاً صاف باشد. کف هر دو دست را هم به دیوار جلو تکیه می دهیم. سپس بدون اینکه محل کف پاها روی زمین را تغییر دهیم سعی می کنیم تنه خود را به دیوار نزدیک تر کنیم، زانوی خم شده را بیشتر خم کنیم تا در پایی که زانویش صاف است مچ پا بیشتر خم شود.

با این کار عضلات پشت ساق و تاندون آشیل تحت کشش قرار میگیرند. این کار را خیلی به آرامی انجام می دهیم تا وقتی که یک کشش ملایم را در پشت پا احساس کنیم. وضعیت را برای ده ثانیه حفظ کرده و سپس به  آرامی به حالت اول باز می گردیم. نرمش را 20 مرتبه تکرار می کنیم.

310_origکشش فاشیای پلانتار 

در حالت نشسته پای مبتلا را روی زانوی سالم قرار می دهیم و پنجه پا را با دست گرفته و به طرف خود میکشیم تا فاشیای کف پا در حالت کشش قرار گیرد. به مدت ده ثانیه این کشش را ادامه داده و سپس به حالت اول باز می گردیم. 20 مرتبه نرمش را انجام می دهیم.

مقالات مرتبط

مشاوره رایگان با دکتر مظاهری مشاوره و تماس
× مشاوره رایگان در واتساپ