كفش‌ نامناسب و درد پاشنه پا

كفش‌ نامناسب

كفش‌ نامناسب و درد پاشنه پا

درد اين قسمت به علت خار پاشنه پا در برآمدگي انتهايي استخواني پاشنه ايجاد مي‌شود كه اين درد از 20 سالگي به بالا ، به علت اين‌كه اين خار در سنين كم وجود ندارد ، شايع‌تر است.

خار پاشنه به علت پوشيدن كفش‌هاي غيراستاندارد يا راه رفتن با پاي برهنه روي سطح سخت بروز مي‌كند، چرا كه فشار زيادي به ناحيه پاشنه پا وارد مي‌شود و سبب التهاب بافت‌هاي نرم پاشنه پا و سپس نواحي غضروفي اطراف استخوان آن مي‌شود.

 براي پيشگيري و كاهش درد، بهتر است از پدهاي پاشنه در داخل كفش يا كفش‌هاي استاندارد داراي قوس طولي و عرضي پا استفاده شود. همچنين هنگام راه رفتن روي سطح سخت نظير موكت، بهتر است از دمپايي استفاده شود.

براي پيشگيري و درمان اين عارضه بهتر است از كفش‌هاي طبي كه پا داخل آن كاملا احساس راحتي داشته باشد، استفاده شود. همچنين در صورت ادامه درد به كمك درمان‌هاي فيزيوتراپي مي‌توان اين عارضه را درمان كرد.

منبع : پزشکی

مشاوره رایگان با دکتر مظاهری مشاوره و تماس
× مشاوره رایگان در واتساپ