فیلم آموزشی دیسک گردن و رانندگی

 

یکی از کارهایی که به مهره های گردن فشار وارد می کند و موجب دیسک گردن و آسیب های ناشی از آن می شود رانندگی است. افرادی که دچار ناراحتی های گردن می باشند باید از رانندگی به مدت طولانی خودداری نموده و یا در هنگام رانندگی اصول صحیح آن را رعایت نمایند.در این فیلم نحوه ی صحیح رانندگی آموزش داده می شود.

دکتر علی فرخانی متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
اصفهان.خیابان شمس آبادی.چهارراه قصر.روبروی بانک ملت.کوی26(دهش)