آدرس: اصفهان خیابان شمس آبادی چهارراه قصر روبروی بانک ملت کوی26(دهش)

فتق دیسک کمر

3

تاریخ ۱۲ خرداد ۱۳۹۷

3

اساساً فتق دیسک به معنی آزاد شدن هسته از آنولوس فیبروزوس می باشد. فتق هسته ممکن است در نتیجه اعمال نیروهای بیش از حد، نیروهای کم اما مداوم و مکرر بر روی دیسک و یا وجود آنولوس معیوب پیش آید. همچنین ممکن است تمام این عوامل با یکدیگر وجود داشته باشند.

بنابراین باز همان عللی که برای کمر درد یا Back Strain مطرح شد در اینجا نیز عنوان می گردد.افراد درگیر بیشتر جوانان با میانگین سنی ۳۵ سال هستند. هسته می تواند از نقاط مختلف آنولوس فتق پیدا کند ولی شایع ترین محل بیرون زدگی قسمت خلفی خارجی، جائی که لیگامان طولی خلفی ضعیف ترین موقعیت را دارد، می باشد.

سطح شایع فتق دیسک بین مهره ای L5-S1 و L4-L5 است و آن هم باز به دلیل ضعف لیگامان طولی خلفی است. فشار بر روی ریشه های L5 و S1 و درد واقعی عصب سیاتیک فقط در ۳۵% افراد درگیر وجود دارد. این درد اغلب ۱۰ – ۶ سال بعد از شروع کمر درد دیده می شود. درد موضعی در ناحیه کمر، ابتدا با ضایعه آنولوس فیبروزوس مربوط می گردد. ضایعه آنولوس عصب آن را که لوشکا یا عصب سینوورتبرال نام دارد تحریک کرده و درد موضعی را ایجاد می کند.

 

مقالات مرتبط

مشاوره رایگان با دکتر مظاهری مشاوره و تماس
× مشاوره رایگان در واتساپ