علل درد سیاتیک

اگر ناگهان دچار کمردرد ی شده اید که همراه با آن درد به باسن و پشت ران و ساق شما هم انتشار پیدا می کند به احتمال زیاد دچار وضعیتی شده اید که به آن سیاتیک Sciatica می گویند. سیاتیک به درد های تیر کشنده ای می گویند که از پشت باسن شروع شده و به پشت ران و ساق و گاهی کف پا تیر می کشد.

علل درد سیاتیک

بیرون زدن دیسک بین مهره ای و فشار آن بر روی ریشه های عصبی است که به آن فتق دیسک بین مهر ه ای نیز گفته می شود.

تنگی ستون مهره ها در قسمت کمری و نیز بیماری اسپوندیلولیستزی

تومورهای نخاعی که بر روی ریشه های عصبی فشار وارد می کنند

سوانحی نظیر تصادفات اتومبیل و یا ضرب دیدن ستون مهره ها که موجب آسیب به اعصاب می شوند و تومورهای خود عصب سیاتیک که البته بسیار شایع هستند.

عوامل درد سیاتیک

 مهم ترین عوامل خطر برای بیماری سیاتیک عبارتند از:

سن

شغل

فعالیت های فیزیکی

فاکتورهای ژنتیکی

منبع : ایران ارتوپد وبلاگ دکتر بیدکی

دکتر علی فرخانی متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
اصفهان.خیابان شمس آبادی.چهارراه قصر.روبروی بانک ملت.کوی26(دهش)