آدرس: اصفهان خیابان شمس آبادی چهارراه قصر روبروی بانک ملت کوی26(دهش)

علت های کمردرد سیاتیکی

کمردرد+چاقی+1

تاریخ ۱۹ خرداد ۱۳۹۷

کمردرد+چاقی+1

امروزه عموم مردم از دردهای عصبی رنج میبرند این دردها معمولا در ناحیه کمر و ران ها شایع تر است. در میان بدنسازان  ودیگر شاخه های ورزش های قدرتی افراد زیادی هستند که ازاین دردها در امان نیستند. ازبارزترین دردهای عصب سیاتیک می توان به درد درناحیه پشت ران ها اشاره کرد که این درد تا قوزک پا و تا کف پا تیر می کشد وفرد را کاملا ناتوان می کند. علت اصلی این دردها فشارآمدن بر عصب سیاتیک می باشد که در اینجا به چند عامل ونحوه درمان آن اشاره می کنیم.

 کوتاه شدن عضلات و کمردرد سیاتیکی

کوتاه شدن ویامنقبض شدن عضلات در اثر فشاری است که یکباره برعصب سیاتیک وارد می شود که درد کشنده ای را همراه دارد . نتیجه آن  تنبلی و به کارنگرفتن عضلات در زندگی عادی میباشد که معمولا بافشار های چندانی در گیر نمیشوند منجر به بروز این عارضه و کمردردهای سیاتیکی می شود.

کم تحرکی و کمردرد سیاتیکی

بسیاری از افراد در طول عمر خود تحرک زیادی ندارند ولی به ناگاه درهوای آزاد هوس دوچرخه سواری کرده یاشروع به دویدن در سرعت های بالا می کنند.دردرجه اول عضلات شدیدا تنبل می شوند وهمین تنبلی به کوتاه شدن ختم شده وبرعصب سیاتیک فشار ودردهای زیادی را وارد می کند.

 جا به جا شدن مهره ها و کمردرد سیاتیکی

در برخی مواردضربه های ناگهانی مانند حرکات تمرینی یک ضرب دوضرب یا تصادفات رانندگی باعث جابه جاشدن مهره های کمر میشوند که موجب وارد شدن فشار شدید بر اعصاب و درد های عصبی  می شود و کمردردهای سیاتیکی می شوند.

 کم شدن فاصله بین مهره ها و کمردرد سیاتیکی

گاهی اوقات به دلیل کم شدن فاصله بین مهره ها فشار زیادی بررشته های عصبی وارد می شود که  همین فشار به درد  شدیددر ناحیه کمر وپشت ران می انجامد .این حالت در میان وزنه برداران وکسانی که با وزنه سروکار دارند و تمرین های سنگین که فشار عمودی بر کمر وارد می کند شایع تر است. ازاین رو توصیه میشود پس از پایان تمرینات حرکات کششی مانند آویزان شدن از میله بار فیکس راجراکنید اگرتوجهی نکنید ممکن است پس ازچند سال تمرین به انواع دردها از جمله کمردردهای سیاتیکی دچار شوید .

 اسپاسم های شدید عضلات و کمر درد های سیاتیکی

عضلاتی که تابه امروز فعالیت چندانی ندارند به یکباره بافعالیت های شدید وکشش های ناگهانی روبه رو می شوند به دلیل اینکه تاب و تحمل این کشش ها را ندارند شدیدا منقبض شده واین انقباض تا مدت ها ادامه پیدا کرده وتبدیل به اسپاسم می شود وبه دلیل وارد شدن درد برعصب سیاتیک دردی شدیدی درنواحی کمر و پشت ران ها بروز می کند. استراحت درچند روز اول واستفاده از دارو های شل کننده عضلات ضروری بوده و ورزش درمانی پس از رفع اسپاسم های عضلانی باید انجام شود.

 بیرون زدگی دیسک کمر و کمر درد سیاتیکی

دربرخی موارد دیسک هایی که بین مهره ها قرار دارندبه دلیل فشار وضربه های ناگهانی که به صورت عمودی یاحتی افقی برستون فقرات وارد شده ازموقعیت خود خارج شده وفرد دچار بیرون زدگی دیسک می  شود که براعصاب فشار شدیدی وارد شده ودردزیادی درناحیه کمر وپشت ران ها بروز می کند.شایع ترین دلیل وارد شدن فشار برعصب از دست رفتن بالانس عضلانی وضعیف شدن عضلات دربرخی از نقاط بدن بوده است. مواقعی که دردشدید باشد درمان بافیزیوتراپی یاورزش درمانی شروع می شود اگر بهبودی حاصل نشد به ناچار باید به تیغ جراحی سپرده شود.

نکته جالب توجه دراین موارد درمان غیر دارویی میباشد برای تمرین دادن افرادی که با این دردها دست به گریبان هستند حرکت دادن اعضا منجر به تشدید درد میشود و معمولا زمانی که افراد رابه  انجام حرکات  تمرینی توصیه می کنیم ازرودر رو شدن با آن شدیدا خود داری می کنند واین در حالی است که راه اصلی درمان این دردها تمرین دادن عضلات وتقویت وفرم دادن وبالانس کردن عضلات آسیب دیده است.

منبع : دکتر حیدریان

مقالات مرتبط

مشاوره رایگان با دکتر مظاهری مشاوره و تماس
× مشاوره رایگان در واتساپ