علت زانوی ضربدری

زانوی-ضربدری4

انحناء غیرطبیعی پایین پا را زانوی ضربدری گویند که از فاصله زیاد بین پا و مچ پا در حالت چسباندن زانوها به یکدیگر ناشی  می‌شود.

علل زانوی ضربدری

عواملی که باعث زانو ضربدری می‌گردند عبارتنداز:

  • عدم هماهنگی در صفحه رشد(در کودکان)
  • بیماری‌های که باعث کاهش ماده معدنی استخوان می‌شوند(مثلاً بیماری راشیتیسم)
  • به دنبال ضربات وارده(به ویژه به صفحه رشد)
  • آرتروز (استئوآرتریت)
  • پارگی رباط های زانو
  • آرتریت روماتویید
  • شکستگی‌های انتهایی استخوان ران که بد جوش خورده‌اند ، ممکن است عارضه پای ضربدری را ایجاد کنند .
  • شکستگی قسمت فوقانی استخوان درشت نی(به علت بد جوش خوردن)

مطالعه مقاله درمان زانوی ضربدری (کلیک کنید)





دکتر علی فرخانی متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
اصفهان.خیابان شمس آبادی.چهارراه قصر.روبروی بانک ملت.کوی26(دهش)