آدرس: اصفهان خیابان شمس آبادی چهارراه قصر روبروی بانک ملت کوی26(دهش)

سندرم عضله پیریفورمیس

3018_orig

تاریخ ۱۹ خرداد ۱۳۹۷

3018_orig

عضلهء پیریفورمیس از سطح داخلی لگن، دومین، سومین و چهارمین مهره‌ ساکروم منشأ گرفته و پس از عبور از سوراخ سیاتیک بزرگ به تروکانتر بزرگ استخوان ران متصل می‌شود. محل عبور عصب سیاتیک در ۹۰-۸۰٪ افراد در سطح تحتانی عضله‌ء پیریفورمیس است.

اما در حدود ۲۰-۱۰٪ افراد عصب سیاتیک از بین عضلهء‌ پیریفورمیس عبور می‌کند. به درگیری عصب سیاتیک حین عبور از سوراخ سیاتیک بزرگ که در اثر فشار ناشی از انقباض عضله‌ء پیریفورمیس ایجاد می شود، سندروم پیریفورمیس می‌گویند. شیوع این سندرم در خانم‌ها نسبت به آقایان ۶ به ۱ است.

مقالات مرتبط

مشاوره رایگان با دکتر مظاهری مشاوره و تماس
× مشاوره رایگان در واتساپ